Kompetansebehov:

Prosjektledelse

Block Watne Haugesund

Bygg og anlegg

Skill deg ut fra mengden. Stå først i køen når noe skjer og bli kontaktet når vi trenger flere folk. Send oss et Hint. Din profil blir liggende i vår CV-base

Block Watne er en del av OBOS konsernet og OBOS er en organisasjon med lang tradisjon og stolte medarbeidere som trives.

Dette er vår visjon:

OBOS og Block Watne bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

Dette er våre verdier:

Verdiene våre er limet i konsernet – det som gjør Block Watne gjenkjennelige over tid, selv om tidene forandrer seg. Siden vi er en organisasjon i kontinuerlig læring, er SKOLE et godt kjennetegn på våre verdier:

Skikkelig
Våre medlemmer, kunder og ansatte skal kunne stole på at Block Watne kan holde det vi lover. Vi må ha evne, vilje, kompetanse og økonomi til å holde dette løftet.

Kvalitetsbevisst
Block Watne skal levere varer og tjenester av god kvalitet. Vi skal ha en bevisst holdning til kvalitet, slik at feil og mangler unngås. Dersom feil og mangler oppstår, skal de rettes raskt og effektivt.

Offensiv
Konkurransen er sterk innenfor alle områdene hvor Block Watne arbeider. Vi skal være markedsorienterte og tilpasse virksomheten vår til medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel.

Lønnsom
Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften at Block Watne kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten vi driver. Virksomheten må derfor drives effektivt og lønnsomt i alle ledd.

Engasjert
Block Watne setter pris på inspirerte medarbeidere med gode ideer. Vår suksess avhenger av at vi synes det er gøy å gjøre alt vi kan for at Block Watne skal gjøre det best mulig, og at vi er stolte av den bedriften vi jobber i.