Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

SpareBank 1 Gruppen AS

Prosesseier Sparing og investering

Bank

SpareBank 1 Nord-Norge er det ledende finanshuset i Nord-Norge. I SpareBank 1 Nord-Norge skal vi ta den ledende posisjonen i markedet og ha de beste kundeløsninger og produkter for å møte kundens utfordringer og behov, og vi jobber aktivt med å utvikle løsninger som møter de stadige endringene og forventningene i markedet. 

SpareBank 1 Nord-Norge søker etter Prosesseier for sparing og investering. Stillingen vil spille en sentral rolle for utvikling og forvaltning av spareområdet på tvers av konsernet gjennom sitt ansvar for fond, pensjon og innskudd. Du vil jobbe tett med både Personmarkedet, Bedriftsmarkedet og  SpareBank 1- alliansen, både operativt og strategisk med prosesser, produkter og systemer.

SpareBank 1 Nord-Norge har sammen med øvrige SpareBank 1 -banker, etablert et felles selskap som samler og styrker vår satsing på sparing og investering. SpareBank 1 Forvaltning så dagens lys i 2021, og består av selskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning, SR- Forvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice
Med dette har vi etablert et av landets største sparemiljø med 150 mrd til forvaltning.

Stillingen rapporterer til Leder Produkter og systemer, og er lokalisert i Tromsø.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvarlig for spare- og investeringsprosessene i SNN sitt design og funksjonalitet samt løpende koordinering med utførende salgsledd. I dette inngår å rendyrke, foreslå initiativer i samarbeid med utførende ledd for å optimalisere konsernets potensiale som distributør av produkter, tjenester og konsepter innenfor spare- og investeringsområdet. Dette krever tett samarbeid og koordinering med en rekke avdelinger og fagområder i SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 – alliansen.
 • Være en pådriver for data og innsiktsdrevet prosess- og forretningsutvikling
 • Være hovedansvarlig for å foreslå og overvåke sentrale KPI-er på spareområdet på tvers av spareprosessen(e) og derigjennom konsernets dynamiske eierposisjon i SpareBank 1 Forvaltning og øvrige datterselskaper
 • Være bankens representant for sparing i SpareBank1-alliansens og konsernets faglige organer

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad, eller tilsvarende og hvor relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse 

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra forretningsutvikling og ledelse av produkt-, prosess-, konsept- og teknologiimplementering i større organisasjoner, gjerne med praktisk erfaring fra bruk av smidig utviklingsmetodikk
 • Erfaring fra kundeorientert og kommersiell utvikling 
 • Erfaring fra verdipapirområdet, spesielt innenfor fondsmarkedet

Personlige egenskaper:

 • Kommersiell og kundeorientert  
 • Svært gode formuleringsevner muntlig og skriftlig 
 • Analytisk og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Løsnings- og resultatorientert, serviceinnstilt 
 • Selvdrevet, men med evne til å inspirere andre til å levere på konsernets mål  

Vi tilbyr:

Sannsynligvis en av Nord-Norges mest spennende jobber innen sparing og investering.
En utfordrende stilling i et godt og inkluderende arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og meget gode utviklingsmuligheter.
 
Dette er en nøkkelstilling i et konsern i sterk utvikling, som har en klar nr. 1 posisjon i en landsdel med stort utvikling- og verdiskapingspotensial.