Detaljer

Spørsmål rettes til

Jan Erik Nordal
tlf: 47753172


Programvareutvikler – Embedded systemer

Arbeidsoppgaver: Utvikling og design av nye telemetri-, romfart-, sikkerhets- og kommunikasjons­løsninger innenfor embedded- og sanntidsprogrammering. Mulig stilling som teamleder embedded software ved de rette kvalifikasjoner og erfaring. Bidra i komplekse og kompetansekrevende prosjekter på internasjonalt nivå.

Kvalifikasjoner: Det ønskes bakgrunn og kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:

  • Programmeringsspråk: C/C++,
  • Platformer: FPGA med ARM eller NIOS prosessorer, MCU’s, Programmering på eCos operativsystem eller direkte programmering på CPU.
  • Kommunikasjonsstandarder: Ethernet, USB, PCIe, UART, I2C
  • God innsikt i og forståelse for programmering av lavnivådrivere

Utdannelse: M.Sc eller PhD innen programmering. Annen relevant bakgrunn fra programvareutvikling vil også bli vurdert. B.Sc kan vurderes ut fra erfaringsgrunnlag på mer enn 5 år.

Erfaring: Vi ønsker til denne stillingen 5-10 års erfaring i relevante fagområder.

Personlige egenskaper: Må kunne jobbe tverrfaglig, ha systemforståelse og gode samarbeids­egenskaper, men også kunne jobbe selvstendig. Være faglig oppdatert, nysgjerrig og initiativrik.

Personen vi ser etter må kunne identifisere seg med våre verdier;
Empowerment, Synergy og Curiostiy

Betingelser: Konkurransedyktige betingelser.

Generelt: Man må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Arbeidsspråk er engelsk. Søker må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Kontakt: Jan-Erik Nordal, 47753172 eller jen@eidel.no

For ytterligere informasjon: www.eidel.no


 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 85.000 registrerte kandidater