Ledig stilling

Tingvoll kommune

Programrådgiver i Flyktningtjenesten

Offentlig forvaltning

Kort om stillingen

Vår programrådgiver går med pensjon og vi vil rekruttere hennes etterfølger. Oppgavene vil blant annet bestå av kartlegge kvalifiseringsmål og følge opp enkeltdeltakere sånn at de får gjennomført kvalifisering i henhold til Lov om integrering (Integreringsloven). Programrådgiveren skal følge opp og samarbeide med bedrifter der våre deltakere er i språk- eller arbeidspraksis, og gjennomføring av sommerprogram. En del av oppgavene forutsetter samtaler via bruk av tolk. 

Introduksjonsprogrammet er en del av voksenopplæringen og flyktningetjenesten samarbeider med Tingvoll Videregående skole (TVS) om denne tjenesten. Innenfor tjenesten samarbeides det tett for at deltagerne skal nå målet sitt.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge deltakernes kompetanse og utarbeidelse av integreringsplan og inngåelse av integreringskontrakt.
 • Veilede flyktninger i å sette mål for å komme i arbeid og utdanning. 
 • Tett samarbeide internt og med ulike eksterne instanser som f.eks. NAV. 
 • Saksbehandling og skriftlig dokumentasjon i henhold til gjeldende lovverk.
 • Utarbeide og drifte kurs i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Oppfølging og kvalitetssikre samarbeid med TVS knyttet til introduksjonsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med høyskoleutdanning innen pedagogikk, samfunnsfag eller sosialfag, men annen relevant kompetanse vil også være aktuelt.
 • Ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne, herunder gode norskkunnskaper.
 • Sertifikat for personbil.
 • Ønskelig med jobberfaring fra flyktningarbeid.
 • Ha erfaring fra informasjons- og veiledningsarbeid.

Egenskaper:

 • Du er positiv og en god lagspiller.
 • Du er beslutningsdyktig og jobber strukturert og målrettet.
 • Du trives med å jobbe selvstendig og i team med stor variasjon av oppgaver.
 • Du har evne å sette deg raskt inn i ny kunnskap og ta ansvar for egen læring.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Vi tilbyr:

 • En stilling der du får jobbe med spennende varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Annet:
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!