Ledig stilling

Tingvoll kommune

Programrådgiver i Flyktningtjenesten

Offentlig forvaltning

Kort om stillingen
Tingvoll kommune opplever økt bosetting av flyktninger som følge av situasjonen i Ukraina.

For å ivareta integreringsarbeidet har vi en ledig stilling som programrådgiver. Oppgavene vil bland annet bestå av å følge opp enkeltdeltakere sånn at de får gjennomført kvalifisering i henhold til integrerings lov. Programrådgiveren skal også følge opp og samarbeide med bedrifter der våre deltakere er i språk- eller arbeidspraksis, og gjennomføring av sommerprogram.

Introduksjonsprogrammet er en del av voksenopplæringen og flyktningetjenesten samarbeider med Tingvoll Videregående skole (TVS). Innenfor tjenesten samarbeides det tett for at deltagerne skal nå målet sitt.

Oppgavene består også av praktisk arbeid i forhold til flyktninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge deltakernes kompetanse og utarbeidelse av integreringsplan. Oppfølging av bosatte flyktninger, informasjonsarbeid og annet praktisk arbeid i forhold til integreringsarbeid av flyktninger.
 • Tett samarbeide med andre deler i Flyktningtjenesten som bosettingstjenesten og kvalifiseringstjenesten.
 • Oppfølging og kvalitetssikre samarbeid med TVS knyttet til introduksjonsprogrammet.
 • Samarbeid med tjenestens samarbeidspartnere og flere frivillige organisasjoner.
 • Ansvar for å gjennomføre informasjonsarbeid i gruppe.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med høyskoleutdanning for eksempel innen samfunnsfag, helse eller sosialfag, men annen relevant kompetanse vil vektlegges.
 • Ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne, herunder gode norskkunnskaper.
 • Sertifikat for personbil.
 • Ha erfaring fra informasjons- og veiledningsarbeid.
 • Ha fremdrifts- og gjennomføringsevne og evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt.
 • Ønskelig med jobberfaring fra flyktningarbeid.
 • God relasjonskompetans.
 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Egenskaper:

 • Positiv og samarbeidsvillig
 • Du må være selvgående og beslutningsdyktig
 • En som trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Evne å sette deg raskt inn i ny kunnskap og ta ansvar for egen læring
 • God kjennskap til norske samfunnsforhold er en forutsetning.
 • Ha gode kommunikasjonsevner

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Vi tilbyr:

 • En stilling der du får jobbe med spennende varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Annet:
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!