Produksjonsleder

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK Super søker etter en produksjonsleder med hovedansvar for praktisk planlegging og gjennomføring av dramaproduksjonen Lik Meg.

NRK er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av produksjonen med utgangspunkt i mandat og budsjett. 
 • Budsjettering, produksjonsplanlegging og økonomioppfølging. 
 • Lage kalkyle og produksjonsplaner, samt holde oversikt over økonomiske disposisjoner. 
 • Sørge for riktig håndtering av rettighetsbelagt materiale, honorarer og fakturaer.
 • Inngå avtaler med skuespillere, locations, statister o.l. og arkivering av disse. 
 • Booking av diverse ressurser innen gitte produksjonstekniske og økonomiske  rammer. 
 • Sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer.
 • Sikre at prosjektene har effektiv og smidig informasjons- og arbeidsflyt.
 • Planlegge prosjektene i tråd med prosjektetenes mål og NRKs strategi.
 • Brekke ned manus og lage en preliminær produksjonplan. 
 • Bidra med ideer og delta i utvikling av prosjektet.  
 • Arbeidsledelse for assistenter.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som produksjonsleder i en dramaproduksjon.
 • God økonomistyring og kunnskap om budsjettstyring og økonomioppfølging.
 • Erfaring fra arbeid med barn i produksjon.
 • Det er en fordel hvis du har kjennskap til NRKs datasystemer som feks Maconomy, BIT og Meridian.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å holde i flere prosesser og prosjekter parallelt. 
 • Gode samarbeidsevner. 
 • Fleksibel, strukturert  og løsningsorientert.
 • Takle et hektisk arbeidsmiljø. 
 • Evne til å utforske muligheter for forbedringer på alle plan.
 • Du må like å jobbe med en ung målgruppe.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et godt, hyggelig og ambisiøst arbeidsmiljø i Oslo.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale, og i henhold til NRKs lønnspolicy og praksis.
 • Oppstartsdato 1. desember 2021.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Personer som bli innstilt til stillingen vil bli bedt om å fremlegge politiattest i samsvar med Kringkastingsloven §2.18 og Politiregisterloven §39.