Ledig stilling

TrønderEnergi AS

Product Operations Manager

Kraftproduksjon

Det grønne skiftet krever gjennomføringskraft.

TrønderEnergi og HitecVision går sammen om å bygge et nytt, nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim. Det nye konsernet heter Aneo og skal ha lokasjoner i store deler av Trøndelag, Oslo, Bergen, Stavanger, Gjøvik og i Sverige.

Vi skal være en Pioner med innovasjonskraft til å tenke nytt for kunder, og stort for samfunnet. Og som har gjennomføringskraft til å sette i gang og få det gjort. Nå. Som evner å snu utfordringer til muligheter, og til å legge til rette for nye og ambisiøse kundeløsninger innen elektrifisering og energieffektivisering.


Vi er og skal være, et selskap som er kunde- og datadrevet. Det er kundene våre som skal forstå oss og bruke oss. Dette ønsker vi å sette enda større kraft bak i de kommende årene. Vi er derfor i gang med å bygge et internt kompetansemiljø innen digital produktutvikling. Det er her du som Product Operations Manager vil spille en viktig rolle. Du vil jobbe tett sammen med Leder for Digitale produkter og kundeopplevelse i å identifisere og bygge opp riktig type kompetanse, og å etablere gode prinsipper, prosesser og verktøy for digital produktutvikling.

Du vil også få ansvar for å finne grensegangen med de øvrige enhetene og tjenesteområdene i Aneo når det kommer til kunde- og markedsinnsikt, deling og samhandling. Og ikke minst vil du være sentral i å bygge et sterkt, sosialt og hyggelig fagmiljø på tvers av våre lokasjoner.

Kvalifikasjoner:

 • Du kommuniserer godt og naturlig med alle. Opp, ned, til siden og med brukerne.
 • Du er sosial og er opptatt av å bygge et godt arbeidsmiljø
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, og trives med å snakke om det vi gjør og hvorfor vi gjør det både internt og eksternt
 • Du er strukturert og en som gjennomfører det du har påbegynt, men er ikke fremmed for å endre kurs hvis ny info skulle tilsi dette
 • Du vet hvordan du bruker data til å guide valgene som tas
 • Du tar initiativ til nye måter å løse ting på, og trives med en dynamisk arbeidshverdag
 • Du er opptatt av effekten av det du (og vi) gjør, og vil helst kunne måle denne

Personlige egenskaper:

 • Har erfaring med moderne produktutvikling og beste praksis for utforskning og utvikling
 • Kan dokumentere fem års erfaring med å løse kundeproblemer ved hjelp av digitale
  produkter
 • Har en mastergrad innenfor teknologi, design, ledelse eller tilsvarende, men relevant erfaring kan kompensere hvis du ikke har dette
 • Har erfaring med kvalitativ og kvantitativ innsikt (både produktanalyse og brukertesting) for å kunne gå fra hypotese via løsning til læring
 • Har god kjennskap til, og ser verdien av, å etablere og fasilitere en god målstyringsprosess som f.eks OKRs
 • Har bevist en evne til å samarbeide med utviklere, designere, ledere og andre stakeholdere på en konstruktiv og samarbeidende måte

Vi tilbyr:

 • Være en del av et selskap med innovasjon- og gjennomføringskraft til å finne bærekraftige løsninger for kunder og samfunn
 • En fleksibel arbeidshverdag med stor grad av selvledelse
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Dyktige kollegaer som vil deg vel, kan mye og trekker i samme retning
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi er Great Place to Work sertifisert for 8. år på rad, og 90% av våre ansatte synes Aneo er et flott sted å arbeide - det er vi stolte av!
I tråd med våre prosedyrer kan det bli aktuelt å gjennomføre bakgrunnssjekk for denne stillingen.