Kompetansebehov:

Privatlærer

House of Math AS

Utdanning, undervisning og Forskning

Skill deg ut fra mengden. Stå først i køen når noe skjer og bli kontaktet når vi trenger flere folk. Send oss et Hint. Din profil blir liggende i vår CV-base

Vår visjon er å øke realfagskompetansen og realfagsgleden i Norge ved hjelp av motiverende og inspirerende lærere og hardt arbeid.

House of Math mener at det viktig at lærer og elev fungerer som et team. Vår erfaring er at læring gjennom tilbakemelding gir best resultater. Dette skjer best ved en-til-en undervisning eller i små grupper. På den måten skapes et læringsmiljø hvor eleven står i fokus til enhver tid.

Vi har tro på at kunnskap og forståelse er sterkt knyttet opp til oppgaveløsning i kombinasjon med lesing av teori. Vi skreddersyr programmer fremfor leksehjelp. På den måten får hver elev det han/hun måtte trenge for å nå de målene vi setter oss sammen.


Om oss:

House of Math (HoM) tilbyr privatundervisning på barneskole, ungdomsskole, videregående skole og høyskolenivå og våre lærere har kompetanse innen:

  • Matematikk og realfag
  • Statistikk
  • Økonomi- og finansfag
  • Norsk, nynorsk og samfunnsfag
  • Fremmedspråk
  • Rettslære
  • SAT, GMAT, ACT

House of Math ble startet i 2006 av Vibeke Gwendoline Fængsrud. Det som begynte med privatundervisning ved siden av matematikkstudiet ved UiO, vokste raskt til å bli en kunnskapsbedrift med flere ansatte.

I dag består HoM av over 100 lærere fordelt på Oslo, Akershus, Bergen, Stavanger, Trondheim, Vestfold og Østfold.