Detaljer

 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Bedrift
  Sør-Odal kommune
 • Sted:
  SKARNES
 • Type arbeid:
  Private avlastningshjem
 • Stillingstype:
  Private avlastningshjem
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ingen
 • Arbeidserfaring:
  Ingen
 • Fylke:
  HEDMARK
 • Arbeidssted:
  SKARNES
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  462882

Private avlastningshjem

Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg. Se mer på www.sor-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune har behov for private avlastningshjem / besøkshjem for funksjonshemmede barn og ungdom


Målgruppe – hvem er du?

 • Familie/ eller personer som har tid og overskudd
 • Har en stabil livssituasjon og god helse
 • Innehar gode samarbeidsevner er en ressursperson.
 • Har en egnet bolig.

 

Avlastnings / besøkshjemmets oppgaver:

 • Ha god vandel.
 • Være en trygg base for barnet / ungdommen.
 • Ha god kontakt/ samarbeid med pårørende og kommunen.

 

Godtgjøring:

 • Ihht statens satser for fosterhjem og besøkshjem.

 

Er dette noe du kunne tenke deg kan du få nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Kari G. Lilleseth/ avdelingsleder barne- og ungdomsavlastning, tlf: 48990308,

e-post: kari.lilleseth@sor-odal.kommune.no eller

Berit Ingvaldsen, enhetsleder tlf: 48998705 / 62966538, e-post: berit.ingvaldsen@sor-odal.kommune.no. Eller du kan gå inn på kommunens hjemmeside.


Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 16/1328


Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på https://e-skjema.no/Sor-Odal


Søknadsfrist:
 Åpen