Ledig stilling

Nesodden kommune

PP-rådgiver

Offentlig forvaltning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Nesodden kommune er organisert i virksomheten "Barn, unge og familie" (BUF). Fagområdet omfatter elleve fagstillinger, en merkantil ressurs samt et miljøteam som er stasjonert ute på de offentlige ungdomsskolene. Vi har utviklet en robust tjeneste uten venteliste  og  med god saksflyt. Vi har ulike fagbakgrunner og tjenesten er preget av høy faglighet og trivsel.   PPT har et godt samarbeid med barnehager, skoler, rådgivere i barnehage og skole samt kommunalsjef for tjenesteområdet. Det er stort fokus på kompetansehevende tiltak og tverrfaglig arbeid i kommunen, blant annet gjennom pedagogisk analyse, CLASS og  TIBIR. PPT  er en sentral pådriver og samarbeidspartner i dette arbeidet. 

Det er ledig en 100% fast stilling.  Mest sannsynlig vil arbeidsoppgavene omhandle arbeid med førskolebarn. Det vil også muligens være ledig et årsvikariat.  

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som:

 • Har en mastergrad i spesialpedagogikk, psykologi, pedagogikk eller pedagogisk- psykologisk rådgivning. Erfaring fra arbeid i PPT er ønskelig
 • Å nylig ha jobbet i barnehage, skole eller pedagogisk fagsenter er en fordel dersom søker ikke har erfaring fra arbeid i PPT
 • Har formell utredningskompetanse i Wechsler-batteriet
 • Har  meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Er god til å dele kunnskap internt i gruppe, men også gjennom å holde kurs  og veiledning for ansatte i barnehager/skoler

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Er løsningsorientert, diplomatisk, robust, systematisk
 • Klarer å ha et helhetsperspektiv  i komplekse problemstillinger
 • Tåler godt en hektisk arbeidshverdag med høyt arbeidspress
 • Er god til å dele kunnskap internt i gruppen, men også gjennom å holde kurs for ansatte i barnehager/skoler
 • Danner og opprettholder relasjoner til voksne og barn på en trygg, tydelig og varm måte

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Et faglig aktivt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Velferdsordninger
 • Bilpool
 • Bilgodtgjørelse etter offentlig skyssregulativ
 • Gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger
 •  Arbeidstid: 08.00-15.30, med fleksitid
 • Lønn etter avtale