Postdoktorstilling - Unik mulighet til å forske på psykisk helse under Covid-19 pandemien

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

I avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet (FHI) er det ledig en spennende toårig postdoktor-stilling. Stillingen er knyttet til prosjektet “Covid-19 and impact on mental health: a longitudinal, multi-national study (C-Me)”, som er finansiert av Forskningsrådet. Kandidaten vil jobbe med unike data fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa), inkludert spørreskjemadata fra flere år med datainnsamling (både fra før og under pandemien), genetiske data, og kobling til data fra flere nasjonale helseregistre.  

Hovedformålet med prosjektet er å forstå hvordan og i hvor stor grad Covid-19 pandemien og nedstengingen av landet påvirket og fortsatt påvirker den psykiske helsen til ungdommer og voksne i Norge. Vi ønsker å finne ut hvordan tiltaksbelastninger, i samspill med genetisk sårbarhet påvirker psykisk helse. Som postdoktor i prosjektet vil du inngå i et tverrfaglig internasjonalt team og være en del av et allerede etablert nordisk-estisk nettverk. Dette gir unike muligheter for å kjøre parallelle analyser og for å sammenligne resultater på tvers av flere land.


Prosjektet C-Me ledes av forskere ved FHI, i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo (forskningssentrene NORMENT og PROMENTA), Bristol Medical School, University of Iceland og Karolinska Institutet. Det kan være mulig å forlenge stillingen med ett år dersom dette året tilbringes ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede data for analyser
 • Lage analyseplaner
 • Utføre statistiske analyser
 • Skrive vitenskapelige artikler for publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter, både som førsteforfatter og medforfatter
 • Formidle resultater i ulike vitenskapelige og populærvitenskapelige fora
 • Opprettholde og utvikle egne ferdigheter gjennom deltakelse i seminarer, vitenskapelige møter, kurs osv.
 • Delta i organisering av forskningsseminar og konferanser
 • Ivareta og bygge opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid med relevante medarbeidere og forskningsmiljøer
 • Bidra til videreutvikling av prosjektet, både vitenskapelig og i søknader om finansiering
 • Sørge for at alt arbeid i prosjektet gjennomføres i henhold til lover og retningslinjer

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen psykologi, medisin, epidemiologi, genetikk eller annet relevant fagfelt
 • Publikasjoner i anerkjente internasjonale fagfellevurderte tidsskrift som førsteforfatter
 • Gode statistiske ferdigheter og solid erfaring med bruk av statistikkprogrammer som for eksempel R eller STATA
 • Meget gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig
 • Utdannelse og/eller forskning og/eller klinisk erfaring innen psykisk helse er en fordel
 • Erfaring med å organisere og analysere store og komplekse datasett er en fordel
 • Kjennskap til registerdata, helseundersøkelser eller familiestudier er en fordel
 • Erfaring med bruk av genetisk epidemiologiske metoder (for eksempel genetiske assosiasjonsanalyser, polygen risikoskåring) er en fordel
 • Høy forskningsaktivitet med sentral rolle i viktige publikasjoner er en fordel
 • Erfaring med og evne til å utvikle internasjonalt samarbeid er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Er ambisiøs og motivert for en karriere innen forskning
 • Er proaktiv og tar initiativ
 • Har gode organisatoriske evner og er nøyaktig
 • Har evne til å planlegge og prioritere samtidige og sammensatte arbeidsoppgaver over tid
 • Har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for ferdigstillelse av prosjekter
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer effektivt - kan samarbeide med kollegaer fra ulike fagfelt og land 

Vi tilbyr:

 • En interessant jobb med mulighet til å produsere viktige forskningsresultater av høy kvalitet
 • Tilgang til unike datakilder som MoBa og nasjonale helseregistre
 • Tilgang til et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk med høyt kvalifiserte forskere
 • Et vennlig, profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Toårig stilling som postdoktor (stillingskode 1352) avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger (for eksempel trening i arbeidstiden)
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Mulighet for utenlandsopphold som gjesteforsker  

Hvordan søker du?
Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev (maks 2 sider) som beskriver motivasjon for å søke og oppsummerer tidligere vitenskapelig arbeid og forskningsinteresser
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Fullstendig publikasjonsliste

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Det vil bli avholdt intervju med aktuelle søkere.