Detaljer


Postdoktor innen psykisk helse, sosial ulikhet og genetikk

Vi har en ledig 3-årig stilling som postdoktor i prosjektet Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations (REMENTA), som er finansiert av Forskningsrådet.

Barns psykiske helse og skoleprestasjoner varierer i stor grad etter sosial bakgrunn og preger deres muligheter videre i livet. Det overordnede målet i prosjektet er å undersøke hvilken rolle psykisk helse spiller for reproduksjon av sosial ulikhet. Prosjektet undersøker overføring av risiko mellom generasjoner, samspill mellom genetikk og miljø og betydning av partnervalg. I prosjektet vil vi anvende epidemiologiske og genetiske metoder i data fra foreldre-barn-triader og utvidede familier. Vi vil benytte store og detaljerte datasett for hele den norske befolkningen og data fra cirka 100 000 familier som deltar i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. I prosjektet inngår samarbeid med flere nasjonale og internasjonale partnere.

Stillingen blir opprettet ved Senter for fruktbarhet og helse, et senter for fremragende forskning finansiert av Forskningsrådet og lokalisert på Folkehelseinstituttet. Senter for fruktbarhet og helse forsker på hvordan endringer i fruktbarhetsmønstre og familiestrukturer påvirker både barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. Vi er et senter i vekst med et sterkt faglig og sosialt miljø. Den rette kandidaten vil få gode muligheter til å forme egne arbeidsoppgaver og forskningsbidrag, og til å utvikle egne forskningsideer innen prosjektets og senterets problemstillinger. Som postdoktor i senteret vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt team og et bredt forskningsmiljø ved Folkehelseinstituttet forøvrig.

Arbeidsoppgaver
 • Analysere forskningsdata.
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler.
 • Formidle resultater både faglig og populærvitenskapelig.
 • Bidra til å utvikle forskning på senteret og Folkehelseinstituttet for øvrig.
 • Samarbeide og kommunisere med et stort nettverk av forskere.
Kvalifikasjoner
 • Doktorgrad innen psykologi, medisin, genetikk, samfunnsfag eller annet relevant fagområde.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Erfaring med å organisere og analysere store og komplekse datasett er en fordel.
 • God kjennskap til registerdata, helseundersøkelser eller familiestudier er en fordel.
 • Erfaring med genetiske metoder og analyser av familiemedlemmer, er en fordel.
 • Erfaring med bruk av statistikk-programmer som R eller STATA er en fordel.
 • Høy forskningsaktivitet med en sentral rolle i viktige publikasjoner er en fordel.
 • Tematisk relevant forskningserfaring og praktisk erfaring er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Nytenkende, initiativrik og resultatorientert
 • Interesse for temaer som er relevante for prosjektet og senteret (sosial ulikhet, atferdsgenetikk, familieforhold, fruktbarhet og psykisk helse).
 • Personlig egnethet, gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.
 • Kandidaten må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet samt bidra til et inkluderende arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø.
 • Mulighet for å jobbe med forskningsdata i verdensklasse.
 • Mulighet for faglig utvikling, utvikling av egen forskerprofil og inkludering i fagmiljøene på Folkehelseinstituttet.
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel.
 • 3-årig midlertidig stilling som postdoktor med lønn etter avtale, innenfor statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Tiltredelse etter avtale