• Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  22.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975941
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten

Porteføljeansvarlig

Skatteetaten

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du interesse for og evne til å forstå sammenhengen mellom leveransene fra flere prosjekter, for å kunne avdekke avhengigheter og konsekvenser av endringer? Vi søker etter porteføljeansvarlig som vil jobbe med oppfølging og leveransestyring av vår utviklingsportefølje inn mot forretningssiden.

Skatteetaten er midt i et større moderniseringsløp og har en portefølje med 4 store satsingsprosjekter (tildelt kr 346 mill. i statsbudsjettet i 2021), samt ca. 50 andre prosjekter og et stort antall (150+), utviklingsoppdrag. IT leverer årlig i overkant av 1 million utviklingstimer.
 
IT har etablert egne team som er bindeleddet mellom IT og forretningsdivisjonene. Hvert divisjonsteam har en porteføljeansvarlig som skal sikre porteføljestyringen av IT-prosjekter for den divisjonen han/hun er ansvarlig for. De porteføljeansvarlige skal forstå sammenhenger mellom leveranser fra ulike prosjekter, og på denne måten kunne bidra inn i konsekvensvurderinger i samarbeid med prosjektledere.
 
Avdeling Portefølje, gruppe Leveransestyring er ansvarlig for koordinering og styring av porteføljen av utviklingsoppgaver innen IT ved å følge opp prosjekter og utviklingstiltak, rapportere på og analysere porteføljen i sin helhet, samt gjennomføre ressurs-, økonomi- og risikostyring. Gruppen søker porteføljeansvarlig som skal jobbe inn mot divisjon Informasjonsforvaltning.

Arbeidsoppgaver:

 • gi råd til divisjonene og bistå med å identifisere digitaliseringsmuligheter
 • gjennomgå prosjekters tilstand og effekt på resten av porteføljen med fokus på avhengigheter, ressurser, økonomi, leveranser og fremdrift
 • vurdere prosjekters risiko gjennom helhetlig risikovurdering, bidra til at prosjektenes risiko blir ivaretatt inn i den helhetlige risikovurderingen for porteføljen
 • sikre rett prioritering av prosjekter og utviklingsoppdrag levert av linjeorganisasjonen
 • agere på eskaleringssaker for ressursutfordringer, omfangsendringer av betydning og leveranser mellom prosjekter og linjen
 • analysere og kommunisere konsekvenser ved endring i prosjektenes leveranser og avhengigheter og foreslå risikoreduserende tiltak
 • bistå prosjektledere og linjeledere med estimering av varige kostnader
 • kvalitetssikring av prosjektmandater og andre styringsdokumenter med fokus på styring og leveranser på tvers av porteføljen

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning innen administrasjon, økonomi eller IT, gjerne på masternivå.
 • erfaring fra store organisasjoner med kompleksitet både når det gjelder teknologi og antall prosjekter
 • erfaring som prosjektleder, herunder erfaring med å planlegge og gjennomføre IT-prosjekter
 • erfaring med estimering av prosjektkostnader
 • fordel med erfaring med smidig metodikk, design thinking, og produktorientert IT utvikling
 • fordel med erfaring med porteføljestyring
 • fordel med erfaring med estimering av varige drift og forvaltningskostnader
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • selvgående, men liker også å jobbe i team og samarbeide med andre
 • analytisk og evner å tenke helhetlig
 • evner å tenke nytt og liker å drive endringsprosesser
 • tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • strukturert i sin arbeidstilnærming

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger


  Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 700 000 – kr 920 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.
  Noe reisevirksomhet må påregnes.

  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

  For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 
       
 • Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  22.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975941
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten