Plattform/DevOps Utvikler

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

Statistisk sentralbyrå bygger skyplattformer for statistikkproduksjon, og vi trenger deg som brenner for å legge til rette for selvbetjent infrastruktur og en enklere hverdag for alle som bruker plattformen. 

Vi er opptatt av en fleksibel arbeidsplass og tilbyr muligheten til å jobbe fra hjemmekontor hvor som helst i landet, i tillegg til moderne lokaler i Oslo og Kongsvinger.

Kvalifikasjoner:

Du har

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Bred erfaring innen programmering.
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk.
 • Erfaring med mikrotjenester.
 • Erfaring med Kubernetes.
 • Erfaring med offentlige skytjenester (Azure/GCP/AWS).
 • God kjennskap til og interesse for prinsippene bak DevOps, IT-Sikkerhet, "Cloud Native" Arkitektur og smidig utvikling.
 • Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk (minimum norsk nivå B2).  

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer med mange integrasjoner.
 • Erfaring med hendelsesstrømmer og store datamengder.
 • En eller flere sertifiseringer ifra GCP, Azure eller AWS.

Personlige egenskaper:

 • Du er en erfaren utvikler som ønsker å utvikle kundefokuserte tjenester, og samtidig bidra til å videreutvikle hele plattformen og spille de andre utviklingsteamene gode.
 • Du brenner for kontinuerlig integrasjon og utrulling.
 • Du finner SRE begrepet spennende og er nysgjerrig på hva som skjer bak tjenestene, under panseret og inni maskinen.
 • Du jobber gjerne i tett samarbeid (par- eller mob programming), og ønsker å dele både kompetanse og utfordringer med resten av teamet.
 • Du er selvgående, nysgjerrig og alltid søkende etter å lære nye ting og utvikle dine egne ferdigheter.
 • Du er opptatt av resultater og engasjerer deg for å yte ditt beste.
 • Du tar initiativ og er endringsvillig, ser muligheter og arbeider for å finne gode løsninger.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i et engasjert fagmiljø.
 • Mulighet til å påvirke både retning og teknologivalg.
 • Gode muligheter for å bygge egen kompetanse.
 • Et godt arbeidsmiljø i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Mulighet til å jobbe fra hjemmekontor hvor som helst i Norge, men vi tilbyr også moderne lokaler i Oslo og Kongsvinger.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lønn som seniorrådgiver fra kr 689 600 (ltr. 73) til kr 896 500 (ltr. 83) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.  

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.