PLATEARBEIDAR/SVEISAR/PRODUKSJONSMEDARB/HJELPEARBEIDAR

Gjeraldstveit Mekaniske AS

Gjeraldstveit Mekaniske AS har røter tilbake til 1972 og har vore i stor utvikling dei siste åra når det gjeld produksjonskapasitet og prosjektgjennomføring. Me produserer og leverer stål og aluminiumskonstruksjonar til bygg, anlegg og industri. Gjeraldstveit Mekaniske AS er godkjent opplæringsbedrift.

Gjeraldstveit Mekaniske AS søker etter:

Platearbeidar: 2 pers.
Sveisar: 1 pers.
Produksjonsmedarbeidar: 1 pers.
HJELPEARBEIDAR: 1 pers.

Me kan tilby godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer, varierte arbeidsoppgåver, spennande prosjekt og fast tilsetjing.

Me ynskjer at du har god arbeidsmoral og er opptatt av å utføre godt handverk. At du kan arbeide sjølvstendig, men og samarbeide godt med andre.

Du må ikkje nødvendigvis ha fagbrev i mekaniske fag, men gjerne erfaring. Me søkjer med andre ord etter flinke, tilpassingsdyktige arbeidsfolk.

Kontakt Narve mob. 416 78 080 / Olav mob. 948 03 094 for meir informasjon.

Søknad med CV sender du til heidi@gjeraldstveit.no

Søknadsfrist: Fortløpande