Detaljer

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  20.07.2020
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2979731
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune

Plan og miljørådgjevar

Vil du spele ei viktig rolle i ein liten kommune med store ambisjonar?
Aukra kommune søker etter ein allsidig kommuneplanlegger. Stillinga har eit variert arbeidsinnhald med spanande utfordringar, kor du vil vere med å prege Aukrasamfunnet framover.
Vi har nyleg utarbeidd ein kommuneplan, både samfunns- og arealdel, og stillinga vil vere sentral i oppfølging av denne. Det er under utarbeiding ein klima- og miljøplan som vil vere knytt til stillinga.

Arbeidsområde
Planstrategi
Kommuneplan
Klima og miljø
Medverke til utarbeiding av andre overordna planar
Utgreiingar, analyser og strategisk planlegging
Andre prosjekter/arbeidsoppgåver knytt til samfunnsutvikling
Deltaking i regionale planprosessar
Andre oppgåver i organisasjonen


 Ønska kvalifikasjonar
Relevant utdanning på mastergradsnivå, til dømes samfunnsplanlegging, samfunnsgeografi , fysisk planlegging, eller liknande.  Særleg relevant erfaring kan kompensere frå kravet om mastergrad.
Bør ha erfaring frå arbeid med overordna planlegging.
Sterkt engasjement for god stads- og samfunnsutvikling.
God rolleforståing, inkludert god politisk forståing.
God kunnskap om offentleg forvaltning og kjennskap til Plan- og bygningslova.
Svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne.
Serviceinnstilt haldning og gode evner til samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt.

 Vi tilbyr
Variert og spanande arbeidsplass med dyktige medarbeidarar, eit godt arbeidsmiljø og tverrfagleg samarbeid
Gode pensjons- og forsikringsordningar.
Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter avtale.

Søkarliste
Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i  søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova  § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge.

  Søknad sendast
Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Send søknad"