Ledig stilling

Nesodden kommune

Pianolærer

Offentlig forvaltning

Nesodden kulturskole har tilbud til barn og unge i alderen 0 - 20 år innen musikk, visuelle kunstfag og animasjon, samt gjennomføringsansvar for Den Kulturelle Skolesekken. Kulturskolen selger timer til enkeltelever, grupper, barnehager, skoler og SFO, korps, institusjoner og organisasjoner i kommunen. Kulturskolens administrasjon holder til i lokaler i Tangenten flerbrukshus og består av rektor, inspektør og konsulent. Skolen har ca. 300 elever og rundt 30 ansatte. Undervisningen foregår primært i Tangenten, men også på ulike steder rundt i kommunen, som Sletta ungdomshus, mm.

Ved Nesodden kulturskole er det ledig fast 50% prosent stilling som pianolærer. Kanskje det er deg?
Stillingen som pianolærer innebærer primært individuell undervisning, men noe undervisning i små grupper kan bli aktuelt. Stillingen innebærer også ansvar for planlegging og gjennomføring av elevkonserter og andre prosjekter, foreldrekontakt og nødvendig møteaktivitet. Nesodden kulturskole har sin primærdag på tirsdager, og det forventes at pianolæreren underviser og er tilstede denne dagen, i tillegg til de andre dagene som måtte være nødvendig. Det må regnes med noe kveldsarbeid i forbindelse med kulturskolens konserter, forestillinger og lignende. Nesodden kulturskole har et eget fordypningsprogram innen musikk.

Arbeidsoppgaver:

- Forberede, gjennomføre og evaluere undervisning.
- Organisere og utvikle gode undervisningsopplegg i samsvar med kulturskolens rammeplan.
- Akkompagnement av elever.
- Bidra i rekrutteringsarbeid til egen stilling og til kulturskolen generelt.
- Bidra positivt og aktivt til utvikling, gjennomføring og evaluering av fagtilbudet.
- Være en aktiv deltaker i teammøter og andre fora knyttet til stillingen.
- Bidra i planlegging og gjennomføring av konserter, forestillinger og visninger.
- Bidra til å synliggjøre videre muligheter for elevenes utviklingsløp.

Kvalifikasjoner:

- Du har relevant høyere kunstfaglig og pedagogisk utdanning, på bachelor- eller masternivå.
- Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring.
- Du behersker undervisning i mindre grupper og benytter varierte undervisningsmetoder.
- Du har erfaring i å bruke digitale verktøy til kommunikasjon, undervisning, timeplan og administrasjon.

Gyldig politiattest fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

- Du er målbevisst, og evner å motivere og engasjere.
- Du er tydelig, og trives i arbeid med barn og ungdom.
- Du trives med å jobbe i team samtidig som du evner å jobbe selvstendig.
- Du jobber systematisk med egen utvikling og holder deg faglig oppdatert.
- Du er engasjert i faglig samarbeid og utvikling av faget.
- Du er fleksibel og løsningsorientert.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

- Et kreativt og hyggelig fagmiljø med muligheter for å bidra i en spennende videreutvikling av kulturskolen.
- En spennende og utfordrende stilling, med stor frihet innenfor gitte rammer.
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Mulighet for kurs- og kompetanseutvikling.
- Lønn etter avtale og pensjonsopptjening etter kommunalt avtaleverk.