Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Phd kandidat til Senter for genetisk epidemiologi og psykisk helse 

Forskning og utvikling

Vi søker en ph.d.-kandidat til å arbeide med longitudinelle og multivariate dataanalyser i det nyetablerte Senter for genetisk epidemiologi og psykisk helse (PsykGen-senteret), ved Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo. Kandidaten vil gjennomføre en treårig PhD-stipendiatperiode som en del av Neurodevelopmental cascades and resilience in the context of the family environment (CASCADES), et spennende nytt empirisk prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. 

CASCADES-prosjektet har som mål å bedre forstå opprinnelsen og forløpet av utfordringer og styrker knyttet til nevroutviklingstilstander som autisme og ADHD. I tidlig barndom, når tegn på nevroutviklingstilstander vanligvis viser seg, er familiemiljøet barnets viktigste kontekst. Derfor kan familiemiljøet være nøkkelen til å fremme positiv utvikling og forebygge følgevansker. Gode hjelpetiltak i familiemiljøet på et tidlig tidspunkt kan forebygge kaskader av negative utviklingsprosesser som i verste fall fører til livslang funksjonsnedsettelse. Et støttende familiemiljø kan bidra til selvstendighet, psykisk helse og livstilfredshet på lang sikt. 

Det er viktige kunnskapshull om hvordan barn med nevroutviklingstilstander utvikler seg i sammenheng med familiemiljøet. Disse kunnskapshullene vil vi fylle ved å bruke banebrytende og tverrfaglige tilnærminger for å identifisere prosesser i familiemiljøet som påvirker barns utvikling. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) gir oss en unik mulighet til ny innsikt fordi studien omfatter mer enn 100 000 barn og deres familier med langtidsoppfølging gjennom spørreskjemaer og nasjonale registre helt fra før fødselen til voksen alder. 

Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet ved senterleder Alexandra Havdahl, i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus, Universitet i Oslo, University of Bristol og University College London. Som forsker i PsykGen-senteret vil du inngå i et tverrfaglig internasjonalt team bestående av blant annet utviklingspsykologer, kliniske psykologer, spesialpedagoger, statistikere, genetikere og epidemiologer. Vi verdsetter åpen og reproduserbar vitenskap, brukermedvirkning og samskaping, og mangfold.  

Vi streber etter å gi våre kandidater muligheter til å utvikle tverrfaglig forskningskompetanse av høy kvalitet, og samarbeide med ledende eksperter innen nevroutvikling, psykisk helse, genetisk epidemiologi og kohortstudier.  Du vil få muligheter til å utvikle tverrfaglig forskningskompetanse på høyt nivå, og samarbeide med ledende eksperter innen nevroutvikling, mental helse, genetisk epidemiologi og kohortstudier. Samarbeidspartnere i prosjektet inkluderer George Davey Smith, Jean-Baptiste Pingault, Camilla Stoltenberg, Laurie J. Hannigan, Ole Andreassen, Lars Tjelta Westlye, Eivind Ystrøm, Fartein Ask Torvik, Espen Røysamb, Ragnhild Bang Nes, Guido Biele, Ingunn Olea Lund, Helga Ask,  Robyn Wootton og Ragnhild Brandlistuen.

Oppstartsdato: 01.01.2024 eller så snart som mulig etter denne datoen. 

PsykGen-senteret er organisert i Område for psykisk og fysisk helse ved FHI. Området har et flerfaglig miljø med kompetanse innen forskning og helseanalyse knyttet til nevroutvikling og psykisk helse, fysisk helse og rusmisbruk. Senteret søker å forstå nevroutvikling og mental helse på tvers av livsløpet, spesielt ved å bruke nasjonale registre og befolkningskohorter. 

    

Kvalifikasjoner:

Krav

 • En mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen psykologi, statistikk, medisin, epidemiologi, genetikk eller andre relaterte felt. Karakterer må dokumenteres i henhold til opptakskravene til doktorgradsprogrammet ved Psykologisk Institutt ved Universitet i Oslo (https://www.sv.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/ekstern-finansiering.html)
 • Erfaring med kvantitativ dataanalyse og med bruk av statistikkprogrammer som for eksempel R, Stata eller SPSS. 
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på engelsk  
 • Sterk interesse for prosjektet 
 • Motivasjon for å jobbe i tverrfaglige og samarbeidende team 

 

Gunstige kvalifikasjoner

 • Erfaring med brukermedvirkning i forskning 
 • Erfaring med flernivåmodellering eller strukturell ligningsmodellering 
 • Erfaring med genetiske data/analyser 
 • Erfaring med vitenskapelig publisering 
 • Erfaring med åpen vitenskapspraksis 
 • Erfaring med å organisere og analysere store og komplekse datasett 

Vi vil legge vekt på hvordan PhD-kandidatens forskningsinteresser og erfaringer passer sammen med resten av forskergruppen

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter en kandidat som arbeider selvstendig, har høy gjennomføringsevne og er løsningsorientert
 • Kreativ problemløser  
 • Motivert til å samarbeide med andre forskere på tvers av fagområder 
 • Motivert til å kommunisere med ulike aktører, inkludert barn og voksne med nevroutviklingsdiagnoser og deres familiemedlemmer, helsepersonell og beslutningstakere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Mulighet for utenlandsopphold
 • Stilling som phd kandidat og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid

 

Søknaden må inneholde søknadsbrev (1-2 sider om motivasjon og egnethet for stillingen), CV, vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning, publikasjonsliste (om relevant), og 3 referanser.