Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utlendingsdirektoratet

Personvernrådgiver(e) til UDIs personvernteam

Offentlig forvaltning

UDI søker personvernrådgivere til sitt personvernteam

Utlendingsdirektoratets (UDI) personvernteam skal nå styrkes med flere faste personvernrådgiverstillinger.


UDI og resten av utlendingsforvaltningen behandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. UDI har et komplekst trussel- og sikkerhetsbilde, og behandler store mengder sensitiv og gradert informasjon. Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag om lag 1200 ansatte, fordelt på hovedkontoret og fem regionkontor. UDI har et tett samarbeid med de andre etatene i utlendingsforvaltningen, og har i tillegg til et faglig ansvar, også det overordnede ansvaret for informasjonssikkerheten i hele utlendingsforvaltningen.


Stillingene er organisatorisk plassert i Digitaliseringsavdelingen (DIGA), en dynamisk, innovativ og framtidsfokusert avdeling med i overkant av 120 ansatte. DIGA har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold i Norge, og har allerede tatt i bruk robotteknologi og automatisert noen saksporteføljer. UDI deltar også i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Målet vårt er mest mulig digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet ellers, samtidig som vi ivaretar våre registrertes rett til personvern.


UDIs personvernteam jobber på tvers av UDIs virksomhet, og skal rådgi og veilede den registrerte, ledelsen og ansatte om personvern. Teamet skal jobbe strategisk med personvern etter en risikobasert tilnærming. Teamet skal blant annet bistå i ulike utviklingsprosjekter, veilede og komme med anbefalinger i konkrete problemstillinger. Personvernteamet består i dag av tre personvernrådgivere med personvernombudet som teamleder.  


UDI søker flere motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere til utfordrende og interessante stillinger i et aktivt og profesjonelt fagmiljø. Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe strukturert og selvstendig er en forutsetning for å lykkes i rollen. Personlig egnethet, gode faglige kvalifikasjoner og fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver vil bli særlig vektlagt.  

Arbeidsoppgaver:

I rollen som personvernrådgiver vil du jobbe bredt med personvernfaglige problemstillinger. Arbeidsoppgavene består blant annet i å:

 • bidra til etterlevelse av EUs personvernforordning og norsk personvernlovgivning
 • gi råd og veiledning, herunder sørge for et godt beslutningsgrunnlag for UDIs ledelse
 • bidra i utarbeidelse og ivaretakelse av internkontrollsystemer; instrukser, retningslinjer og avtaler
 • delta i interne og eksterne prosjekter
 • bidra i oppfølgingen av internasjonalt regelverk
 • bidra i videreutviklingen av personvernteamet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå (fortrinnsvis juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller forvaltningsinformatikk). Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Kunnskap om personvernregelverket
 • Relevant arbeidserfaring med personvern. Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, for eksempel tilsyns- eller kontrollmyndighet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, gjerne også god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Attester/vitnemål må legges inn i Webcruiter sammen med søknaden, helst via lenke til Vitnemålsportalen. Utdanning fra utlandet må være godkjent av NOKUT. Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert for stillingene. Du må fylle ut Webcruiters CV og søknadsfelt selv om du velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg. 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • er ansvarsbevisst
 • jobber strukturert og selvstendig
 • har interesse for grenseflaten mellom jus og teknologi
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er løsningsorientert og initiativrik
 • har god gjennomføringsevne
 • snakker like godt med IT-avdelingen som med fagsiden
 • har evne til å tenke langsiktig midt i en operativ hverdag


Vi tilbyr:

 • En spennende stilling for deg som liker å få personvern til å fungere i praksis
 • Muligheten til å bli med å videreutvikle UDIs personvernteam
 • En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere
 • En time trening i arbeidstiden per uke 
 • Fleksitidsordning, overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid og sommertid
 • Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspennet kr 535 000 - 850 000 brutto pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Du er velkommen!
Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.