Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

SpareBank 1 Gruppen AS

Personvernombud

Bank

Personvernombudet er ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN), og er personvernombud for alle selskaper i konsernet.

Stillingen er tilknyttet juridisk avdeling, og du vil kunne sparre med dyktige advokater på juridiske problemstillinger. Det er også et alliansenettverk for Personvernombudene hvor man kan diskutere faglige problemstillinger med dyktige fagpersoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Informere og gi råd til SNNs ledelse og til operasjonelt ansvarlige (systemeiere, prosesseiere og andre som har et operasjonelt ansvar for behandling av personopplysninger) om de forpliktelse de har i henhold til gjeldende personvernregelverk.
 • Gjennomføre risikoanalyse av virksomheten opp mot gjeldende personvernregelverk.
 • Kontrollere etterlevelse av gjeldende personvernregelverk og personvernretningslinjer, herunder fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og opplæring av personell som er i involvert i behandling av personopplysninger, samt gjennomføre revisjon.
 • Utarbeide rapporter til styret og ledelsen på status i virksomhetens arbeid med området.
  På anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av den.
 • Fungere som kontaktpunkt for tilsynsmyndigheten ved spørsmål om behandlingen, herunder forhåndsdrøftingene nevnt i artikkel 36, og ved behov samarbeide og rådføre seg med tilsynsmyndigheten om eventuelle andre spørsmål.
 • Bistå kundene med å ivareta sine rettigheter etter gjeldende personvernregelverk.
 • Gi råd ved brudd på personopplysningssikkerheten.

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Det er en fordel med relevant erfaring fra stor og kompleks virksomhet
 • Inngående kjennskap til personvern, personvernlovgivningen, og informasjonssikkerhet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet er en fordel
 • Interesse og kunnskap om dataflyt, prosesser og teknologi er ønskelig


Personlige egenskaper:

 • Selvstendig med høy gjennomføringsevne
 • God rolleforståelse, integritet og evne til å kunne gjøre gode etiske vurderinger
 • Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • Evne til helhetlig tilnærming på tvers av fagområder

Vi tilbyr:

 • Nord-Norges mest spennende Personvernombuds jobb.
 • Utfordrende og varierte oppgaver i stilling med gode utviklingsmuligheter.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø i nye lokaler i Tromsø sentrum.
 • Konkurransedyktige betingelser.