Personalleder for IMDis minoritetsrådgivere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Offentlige tjenester og forvaltning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en ledig stilling som personalleder for våre minoritetsrådgivere.

IMDi har 59 minoritetsrådgivere utplassert ved ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringssenter i hele landet. For å sikre en god og helhetlig oppfølging av minoritetsrådgiverne har IMDi to personalledere som følger opp minoritetsrådgiverne. Da en av personallederne går over til en ny stilling i IMDi, er det nå en ledig stilling som personalleder for minoritetsrådgiverne. 

Videreutvikling av minoritetsrådgiverordningen er en sentral del av IMDis arbeid for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Stillingene vil ha hovedfokus på faglig og personalmessig oppfølging av IMDis minoritetsrådgivere, men også inngå i direktoratets øvrige innsats mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Den som ansettes vil derfor måtte bidra til utredninger, svare på bestillinger til departementet og annen faglig oppfølging av direktoratets arbeid på feltet.

Det kreves erfaring med ledelse og vil legges stor vekt på personlig egnethet, arbeidskapasitet og selvstendighet.

Arbeidsoppgaver:

 • God og tett personalledelse av minoritetsrådgiverne (eks. oppfølging av sykefravær, lønn, ferie/permisjon, tilsetting og oppfølging av nyansatte/prøvetid osv.)
 • Samarbeid med skoler og fylkeskommuner om den daglige oppfølging av minoritetsrådgiverne og oppfølging av samarbeidsavtaler mellom IMDi og fylkeskommunene
 • Faglig veiledning av minoritetsrådgiverne i håndtering av komplekse utfordringer i deres arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Sikre systematisk og strategisk medarbeider – og teamutvikling, herunder videreutvikling og forbedring av arbeidsmetoder, strukturer for samhandling og kunnskapsdeling osv.
 • Rapporteringer, utredninger, erfaringsutveksling og innspill knyttet til IMDis arbeid med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Stillingene innebærer en del reisevirksomhet 

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant og fullført mastergrad, for eksempel innen barnevern, sosialt arbeid eller samfunnsfag 
 • Erfaring fra arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Ledererfaring med dokumenterbare, gode resultater. Erfaring med prosjektledelse kan også vurderes
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kan vise til gode resultater fra tidligere arbeid
 • Kompetanse på utredningsarbeid på direktorats - eller departementsnivå
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet

Fordelskrav:

 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, særlig ungdommer med innvandrerbakgrunn
 • Erfaring fra stilling med rådgivning og veiledningsarbeid innenfor for eksempel skolesektoren, barne - og ungdomsarbeid og lignende
 • Erfaring med IMDis minoritetsrådgiverordning er særlig positivt

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert og klarer å legge planer fram i tid og følger dem opp
 • Du er selvstendig, klarer å se hva som må gjøres og følger opp på eget initiativ
 • Du har sterke relasjonelle ferdigheter
 • Du har høy arbeidskapasitet og kan håndtere perioder med høy arbeidsbelastning med tett oppfølging av egne medarbeidere
 • Du er fleksibel og har evne og vilje til å orientere deg innen stadig nye faglige rammebetingelser og omstendigheter 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder, fra kr. 689 600 – 776 900 (lønnstrinn 73-78) brutto per år
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø 
 • En inkluderende og mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget