Personal og lønnsmedarbeider med kjennskap til GDPR

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Folkehelseinstituttet har behov for å styrke seksjonen for personal og lønn med 2 dyktige medarbeidere som brenner for å utvikle gode og helhetlige HR prosesser, samtidig med daglig operativt HR-arbeid.

Er du den vi leter etter?

Vi har nå ledig en stilling som rådgiver med hovedoppgave innen GDPR og behandling av personopplysninger for ansatte, administrering av organisasjonsendringer i tillegg til daglige HR og lønnsoppgaver. Seksjonen har ansvar for blant annet lønnsutbetalinger, reiseoppgjør, administrative oppgaver knyttet til ansettelse, forvaltning av arbeidsforhold, rapportering mm. 

FHI er en stor, spennende og kompleks organisasjon i stor endring. Dette gjør at her vil du få ta del i mange interessante problemstillinger. Stillingen er viktig i våre leveranser til organisasjonen og vi søker deg som har noen års erfaring innen HR og lønnsområdet og kjennskap til GDPR. Det er også viktig at du har god systemforståelse og gjerne erfaring med å vedlikeholde organisasjonsstrukturer og kontinuerlig forbedring.

Folkehelseinstituttet bruker SAP som personal- og lønnssystem, og er fullservicekunder av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). DFØ er vår tjenesteleverandør på lønn og regnskap, men vil også levere nytt HR-system som FHI vurderer å ta i bruk.

Seksjonen består av 8 medarbeidere som rapporterer til seksjonsleder. Seksjonen er en del av HR-avdelingen som består av 10 medarbeidere rapportererende til HR-direktør. HR-avdelingen er organisert under Instituttstaben sammen med avdelingene for økonomi, virksomhetsstyring, juridiske tjenester og eiendom og drift. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta GDPR og personopplysninger for FHIs ansatte, inkludert utarbeide personvernerklæring for ansatte ved FHI, følge opp rapportering på kurs, bidra til å utarbeide rutiner som sikrer personvern med mer
 • Administrere og oppdatere organisasjonsendringer i de administrative systemene
 • Utføre i daglige personal og lønnsoppgaver (eks registrering av ansatte i lønnssystemet, utarbeidelse av tilbudsbrev, arbeidsavtaler mv)
 • Delta i utvikling og forbedring av HR-prosesser, systemer og rutiner (effektivisering og digitalisering)

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelornivå. 
 • 2-4 års erfaring fra HR- og lønnsområdet og god forståelse GDPR/behandling av personopplysninger, HR-system og -prosesser 
 • Kjennskap til statlig lov- og avtaleverk innen HR-feltet og personopplysningsloven
 • Erfaring med administrativt HR-arbeid, samt utvikling og forbedring av HR-prosesser, systemer og rutiner (effektivisering og digitalisering)
 • Fordel med erfaring med SAP som personal- og lønnssystem
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper:

 • Evne til å se helhet og sammenheng mellom ulike HR-prosesser
 • Du kan arbeide selvstendig, samtidig som du er samarbeids- og fellesskapsorientert
 • Nøyaktig, strukturert og fleksibel og du kan påta deg ulike type oppgaver
 • Nysgjerrig og med ønske om å utvikle deg innen HR-faget
 • Engasjert og initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som rådgiver. Lønn etter avtale i henhold til statens regulativ, innenfor spennet kr 500 000 - 580 000.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid