Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nesodden kommune

Pedagogiske ledere og barnehagelærere

Offentlig forvaltning

Eplehagen barnehage flyttet inn i nye flotte lokaler høsten 2022. Uteområdet er stort og variert med mange lekemuligheter for barn, og mye rom for utforskning. Avdelingene har flere grupperom og det er et fellesrom i barnehagen tilrettelagt for bevegelse, drama- og musikksamlinger. I Eplehagen barnehage ser vi leken som svært betydningsfull i forhold til å utvikle seg godt som barn. Vi har fem avdelinger, to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger.

 

Nesodden kommune har høye ambisjoner for barnehagene og satser på målrettet kompetanse- og kvalitetsutvikling. De ni kommunale barnehagene har felles satsningsområdet: Livsmestring og helse gjennom gode ferdigheter i språk og sosial kompetanse. Barnehagene er også i gang med å implementere Class som et verktøy for å heve kvaliteten i barnehagen.

 

Vi utvider barnehagen fra august og har da ledig to stillinger som pedagogisk leder og to stillinger som barnehagelærer. Alle stillingene er 100% fast fra 29.07.24

Skriv i søknaden hvilken stilling du søker på. 

Det er gode kommunikasjonsmuligheter til Nesodden. Det går båt både fra Aker brygge og Lysaker. Bussene står og venter på Nesoddtangen og tar deg videre til Fjellstrand. 

Kvalifikasjoner:

Utdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning innen barnehagepedagogikk.
Utenlandsk utdanning må være godkjent av Nokut og Udir.
Du må ha gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig, tilsvarende B2 (jfr. Barnehageloven §18a)
Du må ha grunnleggende digital kompetanse 
Du jobber målrettet og strukturert og kan lede utviklingsarbeid og pedagogiske prosesser
Du viser initiativ og er god til å inspirere og motivere andre
Du setter barns medvirkning i fokus, og er opptatt av å søke kunnskap sammen med dem
Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper:

Du har et positivt menneskesyn og ser muligheter fremfor begrensninger
Du er genuint opptatt av barns oppvekstvilkår og vil bidra til å gi barn en god barndom
Du har evne til å gi barn omsorg og trygghet og kan ivareta både barnas og foreldrenes behov
Du er en god støttespiller for barnas utvikling gjennom lek og læring
Du er god til å samarbeide med alle typer mennesker
Du har høy arbeidskapasitet
Du er fleksibel og har endringsvilje 

Vi tilbyr:

Et engasjert og utviklingsfokusert personale
Felles satsningsområder og gode muligheter for kompetanseutvikling
Felles møteplasser hvor vi jobber med satsningsområdene 

Veiledningsnettverk for nyutdannede barnehagelærere

Gode forsikrings-, og pensjonsordninger
Ulykkesforsikring, også i fritiden

Lønn etter lokal lønnsstige.