Ledig stilling

Eidsvoll kommune

Pedagogisk veileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eidsvoll kommune oppretter to nye stillinger som pedagogiske veiledere i skole. Stillingene er lagt til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med et sterkt fagmiljø. Veilederne vil i samarbeid med PPT, skoleadministrasjonen og skolene arbeide med utvikling til beste for elever og ansatte i Eidsvollskolen. 

Kommunen har også etablert et læringsmiljøteam i 2022 som består av miljøterapeutene ved seks av våre ti skoler. Dette vil også være en naturlig samarbeidsarena.

Vi søker etter deg som ønsker å styrke laget rundt elevene i våre ti grunnskoler, og som har kompetanse innen systematisk arbeid med læringsmiljø og læringsutbytte hos elevene. Stillingene er prosjektstillinger i 2 år. Etter dette må tilsetting i skole eller PPT påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk veiledning i systemsaker som vedrører elevenes læringsutbytte og skolemiljø
 • Samarbeid med skoleledere, ansatte i PPT, lærere og andre ansatte i skoler og barnehager
 • Benytte pedagogisk analyse for å løse pedagogiske utfordringer
 • Delta i kommunens utviklingsarbeid knyttet til læringsmiljø og i arbeid med oppfølgingsordningen
 • Videreføre arbeidet med implementering av standard for begynneropplæringen

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolen
 • Pedagogisk utdanning eller annen relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring fra arbeid i grunnskolen, gjerne med veiledning av ansatte
 • God systemforståelse for arbeid i skoler og barnehager
 • Erfaring fra arbeid i grunnskolen vektlegges
 • Veiledningskompetanse
 • Kunnskap om pedagogisk utviklingsarbeid 
 • Erfaring og kunnskap i bruk av pedagogisk analyse er ønskelig
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Det er en fordel å disponere egen bil
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Et ressursorientert menneskesyn
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å inspirere og motivere og skape gode relasjoner
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Endrings- og løsningsorientert
 • Positiv og omgjengelig

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med dyktige kollegaer
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid


Øvrige opplysninger og vilkår

Ønsker du flere opplysninger, se kontaktinformasjon eller kommunens hjemmesider

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.