Ledig stilling

Orkland kommune

Pedagogisk psykologisk rådgiver, 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barne- og familietjenesten Orkland kommune har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP- tjenesten, med oppstart 01.06.2024.

Barne- og familietjenesten består av helsestasjon- og skolehelsetjeneste, familiesenteret, barneverntjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste og tjenestene er samlet i folkehelsesenter på Orkanger. Barne- og familietjenesten ønsker å bidra i å ivareta barns oppvekst og utvikling gjennom tidlig innsats og godt samarbeid. Vi jobber for et styrket samarbeid i hele oppvekstsektoren.

PPT legger stor vekt på å bistå skoler og barnehager med å lage inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og elever. Vi har faste dager som vi er ute i barnehager og skoler med fokus på tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Som rådgiver hos oss deltar du med din kompetanse inn i tverrfaglig samarbeid med barnehager, skoler og øvrige hjelpetjenester. 

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgiving og veiledning på faste dager på barnehager og skoler, med fokus på tidlig innsats
 • Deltagelse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Bistå skoler og barnehager med kompetanse og organisasjonsutvikling
 • Gjennomføre kartlegginger og sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven/barnehageloven 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen spesialpedagogikk/pedagogikk eller psykologi
 • Erfaring som pedagog i skole og/eller PPT
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig, samt samhandlingskompetanse 

Det er ønskelig med:

 • Erfaring og oppdatert kunnskap innen pedagogikk og spesialpedagogikk
 • Utrednings- og testkompetanse
 • Kompetanse på systemarbeid og tverrfaglig arbeid
 • Veiledningskompetanse
 • Gode digitale ferdigheter 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig og framoverlent arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, der du vil bety noe barn og elever i Orkland
 • Selvstendige arbeidsoppgaver, arbeid i team og gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Gratis parkering 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stilling krever førerkort klasse B.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder PPT, Eli Janne Indergård, tlf. 46 42 42 84.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Nysgjerrig på Orkland? På InOrkland.no finner du alt du trenger å vite om å bo, jobbe og leve her.
Lenke: InOrkland