Detaljer

 • Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  14.03.2021
 • Sted:
  SORTLAND
 • Stillingsfunksjon:
  Undervisning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Norsk, Pashto
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3502227
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune

Pedagogisk medarbeider ved Sortland barneskole

Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

Vi søker
Pedagogisk medarbeider ved Sortland barneskole, fast

Det er ledig fast stilling som pedagogisk medarbeider ved Sortland barneskole. Stillingsstørrelsen vil ligge mellom 56 % - 99,86 %. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Om stillingen:
Stillingen skal inn i et team rundt elev med spesifikk funksjonsnedsettelse, og vi vil legge særskilt vekt på:
Erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov i SFO og skole
Erfaring i å kommunisere med barn med kommunikasjonsvansker
Erfaring i å jobbe med barn med atferds-utfordringer
Helsefaglig kompetanse og erfaring med epilepsi, alternativ og supplerende kommunikasjon og store funksjonsnedsettelser.

Følgende oppgaver er tillagt stillingen:
Tett oppfølging av enkeltelev med særlige tilrettelegginger faglig, sosialt og atferdsmessig – både i undervisningssituasjoner og i friminutt
Støtte eleven i lek og samvær med andre elever
Veiledning av enkeltelev som sliter med psykososiale problemer og utfordrende atferd
Bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø
Delta på uteskole, turer og utflukter

Vi søker deg som
Har helsefaglig kompetanse, søkere med særlig relevant erfaring og språkkompetanse vil også bli vurdert til stillingen
Du må beherske pashto muntlig og skriftlig.
Har kompetanse og erfaring med tilsvarende arbeid med barn og unge
Er en person som forstår uhensiktsmessig atferd som uttrykk for tidligere opplevelser, og som kan håndtere dette på en måte som fremmer trygghet, utvikling og læring hos elevene
Har kunnskap/erfaring med digitale hjelpemidler i undervisning, og behersker å bruke IKT som arbeidsverktøy Interesse for uteskole og uteaktiviteter
Du må beherske norsk muntlig
Egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
Du har et positivt elevsyn
Du har evne til å etablere gode relasjoner til elever og voksne
Du har godt humør og et varmt blikk for hver elev
Du er selvstendig og engasjert i jobben, og har evne til å lede enkeltelever og elevgrupper.
Du er faglig engasjert, vektlegger at din arbeidsutførelse er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
Du er en god lagspiller som like å samarbeide med andre
Du er fleksibel og har god arbeidskapasitet

Kontaktperson:
Mette Paulsen, tlf: 48134892, epost: Mette.Paulsen@sortland.kommune.no

Vi kan tilby deg
Variert arbeid i positivt miljø Utfordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges. Gunstig pensjonsordning Opplæring, veiledning og faglig utvikling Lønn i.h.t. avtaleverket

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og arbeid med psykisk utviklingshemmede, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse. Jfr. informasjon "Tuberkulosekontrollprogrammet" på vår hjemmeside.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge. Søknad sendes Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post HR@sortland.kommune.no.
Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!