• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  04.06.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083412
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 13.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gulen kommune

100% fast stilling som pedagogisk leiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrknes barnehage og skule består av 1-10-skule og barnehageavdeling. Eininga fekk vinteren 2020/2021 eit flott nytt barnehagebygg. Sjå www.byrknes.skule.no for meir informasjon, bilete, årsplanar osb.

Frå neste barnehageår, 11.08.2023, har vi ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar/barnehagelærar i Gulen kommune, for tida ved Byrknes barnehage og skule. Kommunen tilbyr løn over tariff, samt bonus på 40 000,- utbetalt gjennom dei to fyrste åra til deg som vert tilsett med barnehagelærarutdanning. 

Barnehagane i Gulen har: 

 • Fokus på fagleg utvikling i barnehagane, der idear og innspel frå både nyutdanna og erfarne medarbeidarar vert sett på som viktige ressursar 
 • Relativt små barnehagar - ein ideell arbeidsstad for nyutdanna pedagogar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbod om rettleiing
 • Godt nettverksamarbeid mellom pedagogane i dei ulike barnehagane i kommunen

Arbeidsoppgåver: 

 • Planlegge, setje i verk, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i tråd med rammeplanar, lovverk og kommunen sine strategiplanar og fokusområde
 • Leie, planlegge og involvere resten av personalet i den daglege drfita av avdelinga, i tillegg til samarbeid med føresette og andre samarbeidspartnarar
 • Bidra til rettleiing og opplæring på avdelinga
 • Delta i den daglege drifta

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som barnehagelærar. Søkjarar utan godkjent utdanning kan verte vurdert for mellombels stilling dersom vi ikkje får kvalifiserte søkjarar
 • Gode norskkunnskapar - både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Er strukturert, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilbyr:

 • Løn over tariff, samt bonus på 40 000,- ved binding i to år
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  04.06.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5083412
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 13.05.2023