Ledig stilling

Larvik kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Det er ledig et 50 % vikariat som pedagogisk leder i Torpeløkka barnehage.

Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for barn.
Vi håper du vil bidra til barns mestring, gi dem opplevelser og utvikle seg i samspill med andre barn

Barna i Torpeløkka barnehage skal møtes av engasjerte og omsorgsfulle voksne, som tar dem på alvor, ser, lytter og legger til rette. Barnehagen ligger i nær tilknytting til fine naturområder som benyttes av alle aldersgrupper, i alle årstider. Barnehagen har 3 avdelinger, en småbarn 0-2 år, en mellomavdeling 2-3 år og en avdeling for 4-5 år. Vi jobber for at barn skal sees som den de er, og at de gjennom gode relasjoner til andre barn og voksne skal utvikle seg til å bli trygge og selvstendige mennesker, som står støtt på egne bein.

Høsten 2024 skal vi introdusere barna for Larvik kommunes prosjekt Jeg er meg, som handler om å fremme barn og unges seksuelle helse og livsmestring. Vi er også med i REKOMP hvor hovedfokus neste barnehageår er inkluderende lekemiljø.

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent barnehagelærerutdanning
 • Du er faglig oppdatert og nytenkende
 • Du har en løsningsfokusert og reflekterende holdning til egen praksis og ledelse
 • Du har evne til å inspirere, engasjere og bygge gode relasjoner

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig, engasjert, leken og bidrar til å gi barn gode mestringsopplevelser 
 • Du er tydelig og strukturert
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Du har god kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Du er god til å bygge relasjoner og er raus og inkluderende
                                                                                                                                          

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:


Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!