Ledig stilling

Hamarøy kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Innhavet Oppvekstsenter ligger i sentrum av Innhavet og består av en todelt barnehage med småbarns- og storbarnsavdeling. Vi har per i dag har 18 barn og ca. 5 årsverk. 
 
Vi ønsker å snarlig tilsette en faglig, ansvarsbevisst, samarbeidsvillig og leken pedagogisk leder i en fast 100% stilling. Vær med på å bidra til at barnehagen kan utvikle seg og bli enda bedre. 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk tilrettelegging og oppfølging av barn i alderen 1 – 6 år.
 • Veiledning av assistenter, fagarbeidere og studenter.
 • Bidra til faglig utvikling gjennom samarbeid med øvrige ansatte.
 • Delta i barnehagens praktiske gjøremål.
 • Være med på å utvikle et godt foreldresamarbeid.
 •  Sammen med annen pedagogisk leder på enheten, delta i regelmessige utviklingsmøter med oppvekstsenterets leder og rektor.

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Også andre søkere som Barne- og Ungdomsarbeidere / Fagarbeidere vil kunne bli vurdert.

Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

Kommunen er en tospråklig kommune, hvor lulesamisk er et offisielt språk. Dersom det melder seg
søkere som behersker lulesamisk skriftlig og muntlig godt, vil det bli tillagt positiv vekt i helhetsbedømmelsen av søkeren.

Personlige egenskaper:

 • Kunne ta ansvar og tenke løsningsorientert.
 • Kunne jobbe strukturert, målrettet, men også ha evne til fleksible løsninger .
 • Vi ønsker god, lekende og trygg kollega med gode samarbeidsevne. 
 • Vi ser gjerne at du lar deg engasjere, engasjerer og sprer godt humør. 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig, godt og utviklende arbeidsmiljø.
 • Tilsetting og lønn i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Kommunen er IA-Bedrift.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.   

Vi gjør oppmerksom på at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til stillingen.