Detaljer


Pedagoger

Opdøl Montessoriskole startet opp i 2014 og høsten 2021 har vi ca. 110 elever, fordelt på 1.- 10. klasse og 25 ansatte. Skolen ligger landlig og sentrumsnært, midt i Lofoten. I dag er vi Nord-Norges største montessoriskole og den 9. største i landet. På grunn av økning i elevtallet/kompetansekrav har vi behov for flere pedagoger.

Opdøl Montessoriskole har:
- et kunstnerisk utsmykket skolebygg, sentralt ca.5 km nord fra Leknes
- fått nye og romslige kontorfasiliteter for ansatte.
- ansatte med solid utdannelse og lang erfaring.
- godt opparbeidet uteareal, innmarksarealer med skolehage og store utmarksarealer med utebaser.
- godkjent som helsefremmende skole.

Vi søker nye medarbeidere fra 1. august 2021.
• 100 % Pedagog/spes. ped. ungdomstrinn
• 100 % Pedagog/spes. ped. ungdomstrinn
• 50 % pedagog/ ungdomstrinn. (mulighet for økt stilling %)
• 100 % pedagog barnetrinn

Enheten ønsker allmennlærere som:
• har montessoripedagogikk eller interesse for pedagogikken
• har erfaring fra barne/ungdomsskole og gjerne fagkompetanse i engelsk, kroppsøving og musikk
• har utdanning og/eller erfaring med spesialundervisning
• ønsker å inspirere elevene til utforskning og læring
• har «Vi-følelse» og ønsker å være med på å videreutvikle skolen

Enheten kan tilby:
• pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
• lønn etter tariff
• mulighet til å ta montessoriutdanning
• dyktige og erfarne kollegaer
• Muligheten til å bo og arbeide i Lofoten

Søknad med CV sendes oss pr. mail eller brev innen 5. mars. 2020.
Opdøl Montessoriskole, Leknesveien 413,8370 Leknes
e-post: opdol.montessori@gmail.com

Politiattest ikke eldre en 3 mnd. må fremlegges ved intervju.

Enheten kaller inn søkere fortløpende til jobbintervju. Prøvetid 6 måneder.

For mer informasjon se hjemmeside – www.opdol.com
Montessoripedagogikk –www.montessorinorge.no

Kontaktpersoner: Kai Haug/rektor/91711693, Epost: kaha@opdol.com

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater