Spørsmål rettes til

Gry E. Bjerknes
tlf: 97486183

Ped.psyk. rådgiver

PPT og OT nedre Hallingdal IKS

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Ped.psyk. rådgiver, to faste stillinger fra 1. september.

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Vi er også Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalregionen. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,2 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet. Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. Vår verdiplattform er at tjenestene skal være tilgjengelige, helhetstenkende, profesjonelle og faglig kompetente. Krav til kompetanse - Høyere utdanning på masternivå - Relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi - Erfaring med utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid - Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, skole eller andre relevante institusjoner Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og er inkluderende og lyttende. Utviklingsorientert, har evner å motivere og engasjere, er strukturert, ryddig og løsningsorientert. Personlig egnethet vil bli vektlagt Arbeidsoppgaver - veilede skolene ved utvikling og gjennomføring av tilpasset undervisning for barn, unge og voksne med særskilte behov - gjennomføre sakkyndige utredninger hvor balansen mellom kravene til elevens utvikling, pedagogisk tilrettelegging og juridiske rettigheter ivaretas - ha regelmessige møter med skoleadministrasjon - følge opp elever og deres foresatte Tilsettingsvilkår Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, med konkurransedyktig lønn, og medlemskap i tjenestepensjonsordning i KLP. Tjenesten krever godkjent politiattest av nyere dato jfr. Opplæringslova. Tjenesten praktiserer 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato. Søkere må disponere bil og får godtgjøring etter statens satser og et årlig utbetalt kilometertillegg. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju. Søknad Søknadsfrist: 24. juni 2021 Send søknad til: ppt@pptogot.no Kontaktperson for stillingen Gry E. Bjerknes, daglig leder Telefon: 97486183 Epost: Gry.Elisabeth.Bjerknes@pptogot.no

 

Spørsmål rettes til

Gry E. Bjerknes
tlf: 97486183

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse