Detaljer

Spørsmål rettes til

Gry Elisabeth Bjerknes


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ped.psyk. rådgiver

Ped.psyk. rådgiver 100 % vikar stilling

(med ansvar for barnehage og grunnskole)

Periode: fra 01.03.2021 til 31.12.2021

Om arbeidsgiveren

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten nedre Hallingdal IKS, Postboks 93 (Sentrumsvegen 93), 3550 Gol. Hjemmeside: www.pptogot.no.  PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Vi er også Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalregionen.

Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,2 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet. Vår verdiplattform er at tjenestene skal være tilgjengelige, helhetstenkende, profesjonelle og faglig kompetente. 

Krav til kompetanse

  • Høyere utdanning på masternivå
  • Relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi
  • Erfaring med utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid
  • Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, skole eller andre relevante institusjoner
  • Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, skole, barnehage eller andre relevante institusjoner er ønskelig

Om oss

Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. Som ansatt må du benytte egen bil i tjenesten, med godtgjørelse. Ansettelse skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tjenestepensjon i KLP.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknadsfrist: 23.11.2020

Send søknad til: ppt@gol.kommune.no

Kontaktperson for stillingen: 

Gry E. Bjerknes, daglig leder, telefon: 974 86 183 e-post: Gry.Elisabeth.Bjerknes@gol.kommune.no

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater