Partner Manager

SelectionPartner

Rekruttering og bemanning

Nyopprettet lederstilling i Fortum (Oslo)

I vår forretnings- og kundedrevne organisasjon fokuseres salg og verdiskapende samarbeid. Nå søker Fortum en engasjert og samarbeidsorientert nøkkelressurs som får nasjonalt ansvar for våre partnere.

Rollen handler om utvikling og optimalisering av partnersamarbeidet, som er strategisk viktig for oss. Sammen med dyktig medspillere kommer du til å videreutvikle effektive salgskanaler som gir merverdier for eksisterende og nye partnere. Du får vide rammer og stor frihet til å bygge relasjoner og struktur sammen med forretningsorienterte partnere, der god kommunikasjon og kloke kanalvalg står sentralt.

Den nyopprettede stillingen blir en viktig medspiller i dette engasjerte teamet der alle er sentrale forvaltere og retnings-/premissettere for utvikling av våre salgsmetoder.
Sammen skal vi skape enda bedre kundeopplevelser og øke vår betydelige markedsandel ytterligere.

- Se også: Slik sender du enkel søknad.

Den attraktive nøkkelstillingen har nasjonalt ansvar, med noe reisevirksomhet og lokalisering på Skøyen I Oslo. Vi er en internasjonal og omfattende energivirksomhet som tilbyr attraktive utfordringer og gode utviklingsmuligheter. 

Fortum søker også Voice & Direct Sales Manager - en attraktiv faglederstilling rettet mot personlige salg

Arbeidsoppgaver:

Vårt mål er å forstå og samhandle med våre partnere, der vi lager fordelaktige møteplasser som gir optimale kundeopplevelser. Vår nye Partner Manager blir sentral i å drive innovasjon I denne salgskanalen og skape gjennomførbare partnermodeller som er lønnsomme og kundevennlige.

Sentrale oppgaver og områder:

 • Videreutvikle partnermodeller og -relasjoner sammen med eksisterende og nye samarbeidsaktører
 • Bidra til økt  markedsinnsikt som skaper godt grunnlag for nye og fremtidsrettede partnermuligheter
 • Utvikle og utføre Fortum sin partnerstrategi, med målfokus på fornøyde partnere og kunder
 • Optimalisere og effektivisere salgskanalene, med spesielt fokus på digitale muligheter
 • Bidra til kontinuerlige forbedringer med fokus på tverrfaglige samarbeids- og salgseffekter i en stor og profesjonell organisasjon på både nasjonalt og internasjonal
 • Lede eller koordinere prosjekter også internasjonalt og på tvers av bedriftene i konsernet 

Kvalifikasjoner:

 • Vellykkede resultater fra partnerbasert salgsledelse
 • Relevant og høyere utdanning ønskelig
 • Erfaring fra større virksomhet er fordelaktig
 • Gode ferdigheter digitalt og språkmessig 

Personlige egenskaper:

 • Forretnings- og kundedrevet
 • Relasjonell og kommunikasjonssterk
 • Positiv og omgjengelig
 • Analytisk og robust 

Vi tilbyr:

 • En sentral nøkkelstilling med gode påvirkningsmuligheter
 • Nært samarbeid med gode kollegaer og eksterne partnere, både nasjonalt og internasjonalt  
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter i et samfunnsansvarlig energikonsern med fokus på bærekraft og verdier 
 • Et godt arbeidsmiljø  og ordnede betingelser

Rollen har nasjonalt ansvar, med base i våre moderne lokaler i Oslo

Kontakt | Personvern | Tips | Enkel søknad

  Stillingen kan enkelt søkes via denne brukervennlige lenken

  https://selectionpartner.no/cv-mail

  Oppdatert, original og fullstendig stillingsannonse / updated job advert
  https://selectionpartner.no/stillinger/stilling/4463261912