• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4279626
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Overlege ved Tromsø Legevakt

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Legevakten har en sentral rolle ved håndtering av kriser og katastrofer i Tromsø kommune, og det krever det lille ekstra av deg som ansatt. Ansatte på legevakten samarbeider tett med byens fastleger, nødetatene, akuttmottak og AMK-sentralen, for å sikre våre pasienter et helhetlig pasientforløp.

Tromsø kommune søker etter en motivert og kompetent overlege til legevakten. Søkere til overlegestillingen må være resultatorienterte, ha et brennende samfunnsengasjement, samt være åpen for forandringer i jobbhverdagen. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom et godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.
 
Tromsø kommune skal i løpet av 2022 starte detaljplanlegging av et nytt og moderne legevaktsbygg for fremtiden. Dette innebærer også en videreutvikling av hele legevakttjenesten. Overlege vil naturligvis ha en sentral plass i dette viktige arbeidet.  
 
Tromsø legevakt er en del av kommunens akuttberedskap og yter hjelp ved akutt sykdom, skade, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Legevakten består av flere tjenestetilbud:  

 • Interkommunal Legevaktsentral 116117.
 • Daglegevakt i tidsrommet 0800-1600.
 • Ordinær legevakt i tidsrommet 1600-0800.
 • Overgrepsmottak.
 • Psykososial beredskap. 

Overlegestillingen er en heltidsstilling med administrative lederoppgaver. I tillegg må overlegen vedlikeholde sin kliniske kompetanse ved å inngå i vaktoppsettet ved legevakten. Den som tilsettes i stillingen kan i store grad påvirke sin egen arbeidsavtale mht. antall vakter og total stillingsstørrelse.

Arbeidsoppgaver:

Overlegen har det medisinsk faglige ansvaret for legevakt. Dette innebærer blant annet: 

 • Medisinsk faglig ledelse av legevakten og legetjenesten.
 • Overordnet ansvar for vedlikehold av prosedyrer i legevaktens fagsystem.
 • Opplæring av nye leger/LIS1-leger ved legevakten.
 • Veiledning og supervisjon for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).
 • Administrative oppgaver knyttet til håndtering av avvik, tilsynssaker eller andre klager vedrørende behandling på legevakten.
 • Støttespiller til avdelingsleder og andre kolleger ved Legevakten.
 • Bidra til faglig utvikling og undervisning på tvers av profesjoner, herunder legge til rette for kunnskapsbasert fagutvikling og kvalitetsforbedring av legevakttjenesten.
 • Ansvarlig for at pålagte øvelser med samhandlingspartnere utføres årlig, samt sørge for at ansatte ved legevakten innehar nødvendig kompetanse jfr. akuttforskriften.
 • Deltakelse i kommunale samarbeidsfora, herunder samarbeidsmøter med fastlegene som inngår i legevakttjenesten.
 • Deltakelse i Helseforetakets akuttutvalg, og andre samarbeidsfora i den akuttmedisinske kjeden.  

Kvalifikasjoner:

Krav: 

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Kompetansekrav jf. Akuttforskriften § 7.
 • Spesialist i allmennmedisin, akutt- og mottaksmedisin eller spesialist i samfunnsmedisin.
 • Erfaring fra legevaktsarbeid.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Dersom du ikke har norsk eller skandinavisk som morsmål kreves dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Veiledningskompetanse.
 • Ledererfaring.

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrig og interessert i legevaktsarbeid.
 • God på samhandling, skape og opprettholde gode relasjoner i teamet.
 • Engasjement, forståelse og interesse for legevaktsarbeid.
 • Tilpasningsdyktig, fleksibel og handlingsorientert.

Vi tilbyr:

 • Tverrfaglig miljø med dyktige ansatte.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Tromsø kommune tilbyr å legge til rette for samfunnsmedisinsk spesialistutdannelse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningstilbud, utlån av fritidsutstyr og hytter m.m.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Lønn i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4, samt egenerklæring om TBC-status fremlegges før tiltredelse.
 • Oppgi 2 referanser.
 • Søknad, CV og attester sendes samlet elektronisk via Webcruiter.
 
 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4279626
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE