• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  28.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  9019, TROMSØ
  TROMSØ
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4704961
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE
Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Overlege/medisinskfaglig rådgiver

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å jobbe i et spennende og tverrfaglig miljø?

Som overlege og medisinskfaglig rådgiver hos oss bistår du med strategisk utvikling, kvalitetssikring og koordinering av behandling. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommuneoverlege m.fl. Stillingen innehas av spesialist og den som ansettes vil fungere som rådgiver overfor både lege - og lederteam ved enheten. Dersom du er i slutten av spesialiseringen vil du også kunne vurderes for stillingen.

Arbeidstid er ukedager kl.08.00 - 15.30, med fleksibel arbeidstid og fri helg og helligdager. Stillingen er organisert i Medisinsk Service som for øyeblikket består av syv leger, fem fysioterapeuter, fire ergoterapeuter, en sosionom, og ledes av avdelingsleder.

Rollen som medisinskfaglig rådgiver er administrativ og utgjør per tiden ca 20% av stillingen. Ønsker du lavere stillingsprosent enn 100% kan dette vurderes. Du bes oppgi dette i din søknad. 

Legetjenesten ved Tromsø Helsehus inngår som en integrert del av pasientforløpene, og tilrettelegges i henhold til pasientenes ulike behov. Som lege deltar du i tverrfaglige behandlingsteam, og bidrar med medisinsk utredning og behandling.

Vi har totalt 69 sengeplasser fordelt på på ØHD, ROP, Korttid, Forsterket Korttid, Rehabilitering og Lindrede avdelinger. Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.

Du finner mer informasjon om oss og våre avdelinger her.

Arbeidsoppgaver:

Som overlege: 

 • Utføre medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis.
 • Bidra til gjensidig tverrfaglig erfarings- og kunnskapsutveksling, også internt i legeteamet.
 • Samarbeid med pasientens pårørende og øvrige hjelpeapparat.
 • Samarbeid og formidling av kontakt med UNN og andre hjelpeinstanser, før og etter innleggelse.
 • Grundig dokumentasjon av helsehjelp.     

Som medisinskfaglig rådgiver:

 • Medisinskfaglig rådgivning til lege - og lederteam i kliniske og medisinskfaglige spørsmål.
 • Bidra med strategisk utvikling ved Tromsø helsehus.
 • Koordinere medisinske utfordringer med kommuneoverlege og andre samarbeidspartnere.
 • Bidra med uttalelser i NPE-saker, avvik, klagesaker og tilsynssaker i samråd med enhetsleder.
 • Oppfølging og koordinering av LIS1 som har praksis ved Tromsø helsehus.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i allmennmedisin.
 • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger ihht pasienter innen somatikk og psykisk helse.
 • Kunnskap om nasjonale helsemyndigheters føringer for lov- og forskriftsverk, herunder spesielt helselovene.
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte.
 • Du er nytenkende, resultat- og løsningsorientert og har god struktur i arbeidet ditt.
 • Du kan arbeide selvstendig og i team, trives i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide og kommunisere med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et tverrfaglig og høykompetent fagmiljø.
 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Spennende arbeidsoppgaver.
 • Lønn i henhold til kommunale tilsettingsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Vi ønsker at du oppgir minst to referanser.
 • Vi ber deg sende dine attester og vitnemål sammen med søknaden.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

 

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  28.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  9019, TROMSØ
  TROMSØ
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4704961
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE