Detaljer


Overlege anestesi til nye MHH - fast stilling eller vikariat

Ved anestesiavdelingen, ortopedisk klinikk, er det ledig fast 100% stilling som overlege. Vikariater vil også bli vurdert.
Vi ønsker en dyktig spesialist i anestesiologi med interesse for, og erfaring med regionalanestesi.
Anestesiavdelingen har høyt faglig nivå på anestesi til ortopedisk kirurgi, og er bemannet med 1 avdelingsoverlege og 5 overleger. 
Ved ortopedisk klinikk drives kun elektiv virksomhet med stort pasientvolum innen flere diagnosegrupper.
Det er et trivelig arbeidsmiljø med faglig engasjerte medarbeidere på et attraktivt sykehus i utvikling.
Les mer om oss her; https://martinahansen.no - samt ring oss gjerne, se kontaktinformasjon under :)
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte medarbeidere, høy score på medarbeiderundersøkelser
Flat struktur, lav takhøyde, man blir hørt, Martina Hansens Hospital har god ledelse sies det!
Planlagte operasjoner på dagtid - med varierte oppgaver samt utviklende og viktig teamwork
Et attraktivt sykehus for brukere og ansatte, med nytt bygg i 2020 med topp moderne utstyr
Høyt faglig kunnskap ved sykehuset innen en rekke områder; eksempelvis innen nerveblokader
Faglig utvikling gjennom kurs og ikke minst gjennom erfarne kollegaer; som deler sin kunnskap 
Vi tilrettelegger; eksempelvis mulighet for forskning for ansatte som ønsker permisjon til dette
Vi hører gjerne fra både erfarne og yngre kandidater; også de som er i avslutning av sin utdannelse 

Kvalifikasjoner

Det ønskes søkere med interesse for, kompetanse og erfaring innen regionalanestesi, som kan være med på å videreutvikle sykehusets anestesiologiske virksomhet. Det legges vekt på personlige egenskaper; som gode samarbeidsegenskaper

Om stillingen

Stillingen inngår i gjeldende vaktordning som for tiden 6-delt tilstedevakt til kl. 20:00, deretter lite belastet hjemmevakt til neste dag. Telefonberedskap hver 6. helg uten oppmøteplikt. Fri i turnus hver 6 fredag, samt 10 avspaseringsdager i året. Anestesilegene deltar i preoperativ anestesipoliklinikk. Det er for tiden 4 ukers fellesferie i juli/august, fri helger og helligdager, og minimal aktivitet i julen og påsken.
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP.  Mulighet for personalbarnehage.