Overingeniør/senioringeniør

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Brenner du for det maritime Norge og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan det være at dette er stillingen for deg!

Avdeling for fartøy og sjøfolk fører tilsyn med at norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeides det for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs. Underavdeling passasjerskip og lasteskip og flyttbare innretninger er to av seks underavdelinger i Avdeling for fartøy og sjøfolk.

Tilsynsarbeidet består av å kontrollere dokumentasjon som sendes inn i forbindelse med bygging, ombygging, innflagging og drift av skip. I den forbindelse har underavdelingene utstrakt kontakt med konsulenter, verft og rederier. Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell og innovativ design. Underavdelingene er aktive i internasjonalt arbeid, særlig EU/IMO. Vi har en stor flåtegruppe og mange spennende prosjekter knyttet til blant annet nye energibærere, autonome fartøy, fartøy som skal brukes innen havbruksnæringen og andre spesialfartøy.

Utlysningen gjelder to faste stillinger, hovedsakelig innenfor fagfeltet skrog og stabilitet/lastelinje. Som overingeniør/senioringeniør på avdelingen samarbeider du med kollegaer på mange forskjellige fagområder, og har blant annet tett dialog med Sjøfartsdirektoratets inspektører i forbindelse med tilsyn om bord i fartøy. 

Arbeidsoppgaver:

 • Dokumentkontroll av skrogtegninger og dimensjoneringsrapporter i forbindelse med nybygg, ombygginger og innflagginger.
 • Dokumentkontroll av arrangement for dekksutstyr (slepearrangement, ankerhåndteringsarrangement, mv.).
 • Vurdering av tykkelsesmålinger, bunntilsyn, tæringsskader, reparasjonsmetoder mv. i forbindelse med tilsyn av fartøy og sertifikatutstedelse. 
 • Godkjenne stabilitetsberegninger for intakt og skadet tilstand, samt vurdere vanntett integritet
 • Utvikling av regelverk på fagområdet -både nasjonalt og internasjonalt
 • Gi veiledning til næringen på gjeldende regelverk
 • Bidra til å vurdere risiko og bestemme fokus i vårt kontrollarbeid
 • Deltakelse i nasjonale- og internasjonale forum ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniørutdanning på masternivå innen marin teknikk, konstruksjonsteknikk eller skipsteknikk - særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Kjennskap med programmer som '3D Beam' og 'Nauticus Hull' er ønskelig
 • Erfaring fra klasseselskap eller konsulentfirma er ønskelig
 • Kjennskap til norsk og internasjonalt regelverk innenfor skipsfart er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Sjøfartsdirektoratet er en dynamisk arbeidsplass hvor man stadig kan tildeles nye oppgaver. Det er derfor ønskelig at våre ansatte liker utfordringer, og raskt kan sette seg inn i nye tekniske- og operasjonelle problemstillinger
 • Kundeorientert, løsnings- og resultatorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig
 • Vise til god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og gode framstillingsevner på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, spesielt innen autonomi og nye energibærere. I tillegg har vi et særskilt fokus på digitalisering av tjenester opp i mot næringen og interne prosesser.

Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode: '1087 overingeniør' - brutto årslønn kr. 493.000 - 599.000. 

For særskilt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode: '1181 senioringeniør' - brutto årslønn 543.500 - 710.000, vurderes.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud - blant annet bedriftsidrettslag og treningsrom.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.

For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby - se under "Jobb hos oss" på våre nettsider