Overingeniør/senioringeniør

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Brenner du for det maritime Norge og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan dette være er stillingen for deg!

Vi ser etter mariningeniører med god kompetanse på fagfeltene skrog og stabilitet som vil være med å styrke våre fartøyavdelinger.
 
Arbeidsoppgavene dine består av å kontrollere dokumentasjon som sendes inn i forbindelse med bygging, ombygging, innflagging og drift av skip. I den forbindelse vil du ha direkte kontakt med konsulenter, verft og rederier. Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell og innovativ design. Som ansatt i Sjøfartsdirektoratet vil du ha muligheten for å jobbe opp mot en stor og variert flåtegruppe, samt mange spennende prosjekter knyttet til blant annet nye energibærere, autonome fartøy, fartøy som skal brukes innen havbruksnæringen og andre spesialfartøy. Underavdelingene er aktive i internasjonalt arbeid, særlig EU/IMO.
 
Utlysningen gjelder tre faste stillinger, hovedsakelig innenfor fagfeltet skrog og stabilitet/lastelinje. Du vil kunne jobbe med ferjer, cruiseskip og hurtigbåter på underavdeling passasjerskip, eller med en variert fartøygruppe inkludert brønnbåter, servicefartøy, spesialskip, offshorefartøy og de ulike typene lasteskip på underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger. Norske passasjerskip er allerede verdensledende i bruk av ny grønn teknologi, og det pågår en rekke spennende prosjekter for å redusere utslipp på norske lasteskip. 
 
På underavdelingene vil du samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. Du vil også ha tett dialog med Sjøfartsdirektoratets inspektører i forbindelse med tilsyn om bord i fartøy.
 
Underavdeling passasjerskip og lasteskip og flyttbare innretninger er to av seks underavdelinger i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Avdeling for fartøy og sjøfolk fører tilsyn med at norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeides det for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs. 

Arbeidsoppgaver:

 • Dokumentkontroll av skrogtegninger og dimensjoneringsrapporter i forbindelse med nybygg, ombygginger og innflagginger.
 • Dokumentkontroll av arrangement for dekksutstyr (slepearrangement, ankerhåndteringsarrangement, mv.).
 • Vurdering av tykkelsesmålinger, bunntilsyn, tæringsskader, reparasjonsmetoder mv. i forbindelse med tilsyn av fartøy og sertifikatutstedelse. 
 • Godkjenne stabilitetsberegninger for intakt og skadet tilstand, samt vurdere vanntett integritet
 • Utvikling av regelverk på fagområdet -både nasjonalt og internasjonalt
 • Gi veiledning til næringen på gjeldende regelverk
 • Bidra til å vurdere risiko og bestemme fokus i vårt kontrollarbeid
 • Deltakelse i nasjonale- og internasjonale forum ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniørutdanning på masternivå innen marin teknikk, konstruksjonsteknikk eller skipsteknikk, nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Kjennskap med programmer som '3D Beam' og 'Nauticus Hull' er ønskelig
 • Erfaring fra klasseselskap eller konsulentfirma er ønskelig
 • Kjennskap til norsk og internasjonalt regelverk innenfor skipsfart er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Sjøfartsdirektoratet er en dynamisk arbeidsplass hvor man stadig kan tildeles nye oppgaver. Det er derfor ønskelig at våre ansatte liker utfordringer, og raskt kan sette seg inn i nye tekniske- og operasjonelle problemstillinger
 • Kundeorientert, løsnings- og resultatorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig
 • Vise til god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og gode framstillingsevner på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, spesielt innen autonomi og nye energibærere. I tillegg har vi et særskilt fokus på digitalisering av tjenester opp i mot næringen og interne prosesser.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode: '1087 overingeniør' - brutto årslønn kr. 480.000 - 583.000. 

For særskilt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode: '1181 senioringeniør' - brutto årslønn 541.000 - 691.000, vurderes.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud - blant annet bedriftsidrettslag og treningsrom.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.

For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby - se under "Jobb hos oss" på våre nettsider