Overingeniør/senioringeniør

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord. Region 2 har for tiden 19 ansatte, fordelt på regionskontoret i Stavanger og tilsynskontorene i Haugesund og Kristiansand.

Arbeidsoppgaver:

 • Verifikasjon av oppfyllelse av krav for sjøfolk og fartøy, herunder:
  • Inspeksjon i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer norske skip.
  • Oppfølging av nybygg og ombygginger av skip i regionen. Tett oppfølging av pågående prosjekter sammen med nybyggingsteamet på hovedkontoret
  • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner og arbeids- og levevilkår
  • Fjerntilsyn
  • Tilsyn med servicestasjoner for redningsutstyr
 • Hospitering ved andre regions- og tilsynskontor ved behov
 • Noe reisevirksomhet til Danmark /Skandinavia må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som maskinist eller nautiker tilsvarende klasse 1 (D1/M1), ingeniørutdanning innen relevante fagområder, eller skipselektriker
 • Det kreves erfaring fra D1/M1 stilling om bord, eller minst 5 års erfaring fra skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det er ønskelig med erfaring fra bygging/ombygging av fartøy
 • Det er ønskelig med erfaring fra sertifisering av elektroniske installasjoner og FMEA analyse

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet
 • Det kreves sertifikat for personbil

Vi tilbyr:

Stillingene lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskodene:

1087, 'overingeniør', brutto årslønn kr. 480.000 - 583.000 per år.
1181, 'senioringeniør', brutto årslønn kr. 541.000 - 691.000 per år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.