Detaljer


Overingeniør/senioringeniør

Avdeling Fartøy og sjøfolk fører tilsyn med at norske skip og rederier holder høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeides det for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.

Tilsynsarbeidet består av å kontrollere dokumentasjon som innsendes i forbindelse med bygging, ombygging, innflagging og drift av skip. I den forbindelse har avdelingene utstrakt kontakt med konsulenter, verksteder og rederier.  

Vi har en økende mengde fartøy som bygges med ny miljøvennlig teknologi om bord. Fremdriftssystemer basert på gasser som hydrogen og ammoniakk er teknologi under utvikling. Direktoratet er involvert i flere forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til det grønne skiftet. 

Vi ønsker derfor å styrke oss innen fag som teknisk risikoanalyse, eksplosjonsanalyse, pålitelighetsanalyse m.m.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig vurdering av ny teknologi 
 • Aktiv involvering når næringen gjennomfører risikoanalyser og kvalitetssikring av produkter opp i mot handlingsrommet i gjeldende regelverk 
 • Veilede næringen og være en ressursperson internt
 • Deltakelse i relevante nasjonale og internasjonal fora
 • Bidra i regelverksutvikling
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad innen relevant fagretning som elektro, maskin, brann, skipsstruktur, kjemiker, etc. 
 • Kunne vise til kompetanse knyttet til teknisk risikoanalyse
Personlige egenskaper
 • Søker må være interessert og engasjert i ny teknologi og grønn skipsfart
 • Søker må være kundeorientert, systematisk, selvstendig og initiativtagende med god gjennomføringsevne
 • Søker må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og gode fremstillingsevner på norsk og engelsk
Vi tilbyr
 • Stillingen er lønna etter kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ, for overingeniør kr. 472 000 - 573 000 brutto i året og for senioringeniør kr. 532 300 - 679 500 brutto i året
 • Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike grunner ikke kan dokumentere en samanhengande yrkeskarriere. Om du melder ifra om du er i en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt til statistikkformål (anonymisert). Les mer her.