Detaljer


Overingeniør/senioringeniør

Region 5 har til sammen 9 ansatte fordelt på regionskontoret i Kristiansund og tilsynskontoret i Trondheim.

Arbeidsoppgaver
 • Inspeksjon i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer norske skip og flyttbare innretninger.
 • ISM revisjon
 • Kontroll av utenlandske skip som anløper norske havner
 • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner og arbeids- og levevilkår
 • Tilsyn med servicestasjoner for redningsutstyr
 • Noe reisevirksomhet må påregnes  
Kvalifikasjoner
 • Det kreves utdanning som maskinist eller nautiker tilsvarende klasse 1 (M1/D1), eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets og fem års erfaring i tilknytning til maritimt fagområde
 • Det kreves  erfaring fra M1/D1- stilling om bord, eller relevant praksis fra skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Det er nødvendig med gode kunnskaper i bruk av PC og de vanligste typer programvare
 • Det er ønskelig med erfaring fra revisjoner av sikkerhetsstyringssystemer, kjennskap til norsk og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og kjennskap til Sjøfartsdirektoratets funksjoner
 • Det kreves sertifikat for personbil
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet 
Vi tilbyr

Stillingen er lønnet etter kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ, for overingeniør kr. 472 000 - 573 000 brutto i året, og for senioringeniør kr. 532 300 - 679 500 brutto i året.

Med bakgrunn i personalpolitiske mål om at vi skal gjenspeile befolkningssammensetningen, både når det gjelder kjønn og mangfold, oppfordrer vi kvinner og personer med minoritetsbakgrunn å søke stillingen.

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier