Detaljer

 • Bedrift
  Active People AS
 • Søknadsfrist
  20.02.2019
 • Sted:
  GRIMSTAD
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Rekruttering og bemanning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Engelsk, Norsk
 • Fylke:
  AUST-AGDER
 • Arbeidssted:
  Grimstad
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  1240470
 • Se her for andre jobber fra Active People AS

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Organisasjonssjef og økonomisjef

Grimstad kommune er en vakker kystkommune sentralt plassert i Agder. Kommunen har ca 23 300 innbyggere og har god vekst i befolkningen. Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av et allsidig næringsliv, sterkt teknologimiljø og et ledende utdanningsmiljø med Universitetet i Agder som den drivende kraften. Grimstad har gode forutsetninger for å være en framtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester og dermed bidrar til at Grimstad er et attraktivt sted å bo, leve og arbeide. Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er åpenhet, redelighet, respekt og mot. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.

Lyst til å være med og forme fremtidens Grimstad Kommune?

Grimstad kommune har gjennomført endringer i organisasjonen og skal nå tilsette to nye ledere som blir sentrale i å utvikle fremtidens Grimstad kommune. Begge stillingene er plassert i rådmannens stab, deltar i rådmannens ledergruppe og blir sentrale i både strategiske spørsmål og operasjonell drift av kommunen. Begge lederne skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og aktive pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov. Økonomisjef er ansvarlig for kommunens samlede budsjett – og økonomiarbeid, og skal sikre at enheten har gode prosesser og rutiner som gir en forutsigbar og trygg økonomistyring i kommunen. Organisasjonssjef er ansvarlig for strategisk utvikling innen ledelse, personalområdet, organisasjonsutvikling, omstilling og innovasjon. Du skal påse at kommunen har gode prosesser og rutiner på plass og at vi har nødvendig kompetanse og engasjement i hele organisasjonen slik at vi er i forkant av krav til fremtidens kommunale tjenester.

Økonomisjef:
Arbeidsoppgaver
 • Deltar i rådmannens ledergruppe
 • Bidra til overordnet strategisk ledelse av kommunen
 • Personal- og fagledelse for enheten
 • Ansvarlig for kommunenes budsjett- og økonomistyringssystem
 • Rapportering, analyser og utarbeide underlag for beslutninger
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Løpende økonomirapportering og oppfølging av de ulike tjenesteområder i kommunen
 • Koordinere det daglige arbeidet i avdelingen
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdanning gjerne på masternivå
 • Ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse
 • Solid erfaring som leder i komplekse virksomheter
 • Ønskelig med kommunal erfaring
 • Dokumenterbare resultater som leder
 • Erfaring med endringsledelse
 • Gode kunnskaper om IT og digitalisering
Personlige egenskaper
 • Lederegenskaper som bidrar til godt arbeidsmiljø, trivsel og prestasjonskultur
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Forutsigbar, strukturert og analytisk
 • Raus og samarbeidsorientert
 • Interesse for digitalisering og ny teknologi

Organisasjonssjef:
Arbeidsoppgaver
 • Deltar i rådmannens ledergruppe
 • Bidra til overordnet strategisk ledelse av kommunen
 • Personal- og fagledelse for egen enhet
 • Sørge for at avdelingen leverer fremtidsrettede tjenester til kommunens øvrige tjenesteområder
 • Videreutvikle plan for organisasjons-, leder-, og medarbeiderutvikling og følge opp dette
 • Pådriver i kommunens arbeid med forbedring og forenkling av arbeidsprosessen
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Koordinere det daglige arbeidet i avdelingen
 • Utvikling og drift av støttesystemer
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning gjerne på masternivå
 • Ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse
 • Solid erfaring som leder i komplekse virksomheter
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig virksomhet
 • Dokumenterbare resultater som leder
 • Erfaring med endringsledelse
 • Gode kunnskaper om IT og digitalisering
Personlige egenskaper
 • Lederegenskaper som bidrar til godt arbeidsmiljø, trivsel og prestasjonskultur
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Tillitsskapende, helhetstenkende og tydelig 
 • Raus og samarbeidsorientert
 • Interesse for digitalisering og ny teknologi
 • Ønske om, og evne til, å være synlig og ha en pådriverrolle i hele kommunen

Mer informasjon om stillingene finner du på våre hjemmesider eller ved å kontakte Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, 908 39 402 eller vår rådgiver i Activepeople, Lars Inge Holte, 918 94 306. Vennligst registrer søknad og CV på www.activepeople.no innen 20.februar 2019.