Detaljer


Organisasjonssekretær (deltidsengasjement)

Motvind Norge ble stiftet i september 2019, har rundt 19.000 betalende medlemmer og er således landets raskest voksende medlemsorganisasjon. Medlemsmassen består av mange meget kompetente og engasjerte ressurspersoner, og vi opplever et stort og stadig økende folkeligengasjement over hele landet. Landsmøtet har bedt Motvind Norge om ytterligere å styrke fokuset på medlemmene.

Motvind Norge vil i tiden fremover ta i bruk alle tilgjengelige demokratiske virkemidler i kampen mot vindkraftregimet – både gjennom politisk påvirkning, folkeopplysning, lokale og landsdekkende aksjoner samt medlemspleie og fortsatt medlemsrekruttering. 

Organisasjonssekretær rapporterer til daglig leder.

 

Arbeidsoppgaver

Ansvar for medlemsregister og medlemspleie

Kontakt med lokale grupper og bistand til markeringer og arrangement

Forberedelse av ulike arrangement og møter 

Besvare henvendelser på telefon og e-post

Etablere månedlige nyhetsbrev

Arbeid på nettsider og sosiale medier

Arbeid med presseutspill og pressemeldinger ved behov

Samarbeid med daglig leder om løpende drift

 

Kvalifikasjonskrav

Relevant erfaring og utdanning. Relevant erfaring kan

kompensere for manglende formell utdanning.

Erfaring fra større organisasjon eller virksomhet.

Relevant erfaring innen stillingens arbeidsfelt 

Kunnskap om implementering og bruk av digitale verktøy.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

 

Ønskede kvalifikasjoner

Kunnskap om og forståelse for alle sider av vindkraftsaken.

Erfaring fra organisasjonsarbeid på ulike nivåer.

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

Brenner for kampen mot vindkraft og for bærekraftig energiforvaltning og naturvern

Evner å jobbe selvstendig, samarbeide og kommunisere
Er nøye og nøyaktig i utførelse av arbeidsoppgaver 

Har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo kombinert med varierte arbeidsoppgaver.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på personlig egnethet og motivasjon for oppgaven.

 

Vi tilbyr

Spennende og utviklende oppgaver i et krevende arbeids- og fagmiljø

Et miljø med høy kompetanse på energipolitikk og forvaltning

Muligheten til å påvirke og prioritere egne arbeidsoppgaver i samarbeid med daglig leder

Engasjement på deltidsbasis etter nærmere avtale

 

Lønn og vilkår

I engasjementet som organisasjonssekretær vil betingelsene være etter kvalifikasjoner.

Stillingen vil vurderes som interimsengasjement- i første omgang frem til stortingsvalget 2021, med muligheter for forlengelse

 

Om søknaden

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. 

Sørg derfor for at søknaden din viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Tydelig beskrivelse av din motivasjon i søknaden vil også vektlegges i utvelgelsesprosessen.

 

Generell informasjon

Vi vil vektlegge likestilling og mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som engasjert i Motvind Norge må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen medfører, og de organisatoriske endringer som gjennomføres.

Hvis du har spørsmål om engasjementet eller utvelgelsesprosessen kan du ta kontakt med styremedlem John Fiskvik, tlf. 90048348, e-post john.fiskvik@motvind.org