Detaljer


Oppretter

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Våt bilverksted utfører blant annet

  • skade utbedring
  • oppretting
  • forsikrings oppdrag
  • taksering