Detaljer


Operatører til nyopprettet Multidoseenhet

Det skjer mye hos oss i Norsk Medisinaldepot AS (NMD) for tiden. Vi er stolte over at vi fra januar 2019 leverer legemidler og multidose til beboere i over 70 kommuner. Dette tilsvarer leveranse av multidose til over 20.000 personer og legemiddelleveranse til flere hundre kommunale enheter. Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Ålesund, Molde og Bærum er blant kommunene. 

Arbeidsoppgaver

I april 2020 startet NMD med produksjon av multidose. Vi har i den anledning behov for operatører som skal være ansvarlig for å produsere multidose i henhold til prosedyrer og instrukser i NMD og offisielle myndigheters lover og regler. Dine hovedoppgaver vil blant annet være å forberede kassetter og brett til pakkemaskiner, deblistre legemidler for påfylling av kassetter og brett, operere pakkemaskiner og rulle-/kuttemaskiner, varehåndtering. Vi ønsker også at du bidrar til effektiv styring av lager og innkjøp, er med å utvikler og forbedrer NMDs kvalitetsstandard og deltar i implementeringen av og oppfølging av lovpålagt rapportering og kontroll. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan endres fortløpende.

Som en del av multidoseenheten har alle medarbeidere ansvar og myndighet til å påse at kvalitetssystemet benyttes og etterleves, påpeke og registrere avvik i forhold til fastsatte krav, foreta egenkontroll, bidra til forbedringer, jobbe med egenutvikling og bidra til optimalt teamarbeid.

Stillingen rapporterer til produksjonsleder. Vi kan tilby en spennende stilling i et internasjonalt selskap, et sterkt faglig og godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, kantine og treningsfasiliteter. 

Stillingen innebærer skiftarbeid, med kveldsjobbing hver tredje uke. 

Ønsket tiltredelse snarest. Stillingen er et engasjement ut 2020 med mulighet for forlengelse. 

Kvalifikasjoner
  • Erfaring fra produksjon eller logistikk
  • Gode ferdigheter både skriftlig og muntlig, i norsk og engelsk
Personlige egenskaper

Som person ser vi for oss at du er løsningsorientert og evner å prioritere dine arbeidsoppgaver på en strukturert og effektiv måte. Stillingen krever høy grad av nøyaktighet og at du forholder deg til sjekklister og aktiv bruk av disse. Det er viktig at du klarer å jobbe effektivt, at du har gode samarbeidsevner og trives i hektiske omgivelser med tidspress. Du trives på en arbeidsplass med høyt tempo og med å sjonglere mange arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

Dersom du har noen spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Sezan Ismailovski, 93616632. Vi ser frem til å høre fra deg!