Detaljer


Operatør i nødalameringssentralen110

Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) har som hovedoppgave å motta og formidle varsel om brann, ulykker, katastrofer og akutt forurensing. Nødalarmeringssentralen har 23 fast ansatte, hvorav en avdelingsleder, en seksjonsleder, en alarmkoordinator, 5 vaktledere og 15 operatører.
 
Vi har høye mål når det gjelder videreutvikling av ABSV og den tjenesten vi leverer. For å oppnå dette ønsker vi å etablere en kultur med fokus på kontinuerlig forbedring. Med oss på laget ønsker vi derfor motiverte og endringsvillige medarbeidere.
 
Dersom du ønsker å bidra til at viktig informasjon  videreformidles raskt og nøyaktig  i kritiske situasjoner kan du være personen vi søker etter.

Arbeidsoppgaver
 • Betjene nødnummeret 110, alarmer og andre meldinger, for så å varsle ut riktige ressurser.
 • Koordinere og bistå det enkelte brannvesen når de er ute på oppdrag.
 • Ha oversikt over, dokumentere og loggføre relevant informasjon i tilknytning til hendelser.
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av avdelingens HMS- system, prosedyrer og rutiner.
 • Delta i ulike arbeidsgrupper
 • Egenutvikling og kompetanseheving 
Kvalifikasjoner

Nødvendig:

Påkrevde kurs:

 • Grunnkurs for brannkonstabel, beredskapsutdanning trinn I eller Ledelses trinn B. Alternativt kan grunnkurs for brannkonstabel og Ledelses trinn B dekkes inn med Forberedende modul ved Norges Brannskole.
 • Internopplæring alarmsentraloperatør
 • ICCS/ Vision
 • Alarmsentraloperatørkurs

Merknad:

Dersom man ikke har påkrevde kurs, kan man likevel bli vurdert for stillingen ved å forplikte seg til å fullføre slik utdanning innenfor nærmere definerte frister.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Gode muntlige ferdigheter i engelsk
 • God kunnskap om og erfaring med IKT som arbeidsverktøy, utover bruk av standardprogrammer som f.eks: MS Office o.l.
 • Du må også kunne skrive hurtig på pc.

Ønsket:

 • Fagbrev og/ eller utdanning på fagskolenivå eller tilsvarende
 • Ønskelig med dokumentert operativ erfaring fra brann- og redningsvesen, helse, politi eller forsvaret.
 • Ønskelig med erfaring fra en 110 sentral eller tilsvarende nød-/operasjonssentral. 
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt
Viktige egenskaper for å lykkes og trives i arbeidet som operatør ved nødalarmeringssentralen, og som vil bli vektlagt, er at man:

 • Er serviceinnstilt
 • Er kreativ og endringsvillig
 • Formulerer seg nøyaktig, klart og tydelig
 • Klarer raskt  å omstille seg, tilegne seg ny kunnskap og sette seg inn i nye systemer og arbeidsmetoder
 • Tåler stress og psykiske påkjenninger i hektiske perioder
 • Evner å prioritere og ta gode beslutninger under tidspress
 • Har interesse for IKT og samband
 • Kan sette seg inn i og omsette tiltak i beredskapsplaner og annet planverk
 • Har Evne til å arbeide både selvstendig og i team. 
Vi tilbyr
 • Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Rogaland brann og redning IKS.
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest ved ansettelse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO Secret.

Kandidater som kalles inn til intervju må være forberedt på å gjennomføre evne- og ferdighets tester for å kartlegge egnethet for stillingen.  

Rogaland brann og redning IKS ønsker å være en god arbeidsplass og har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gi et bilde av sammensetningen i samfunnet generelt. Vi oppfordrer de som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

       
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater