Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

OPERATØR

Vil du jobba med produksjon av fremtidsretta og miljøvenlege produkt?

Moelven Industrier ASAer ein av Skandinavia sine leiande leverandørar av byggprodukt og tilhøyrande tenester. Konsernet består av 37 produksjonsselskap fordelt på 46 produksjons-stader i Norge og Sverige. Moelven har også eit større antal kontor for marknad, sal, service og montering. 3399 tilsette og ein omsetnad på 11 milliarder NOK.
Moelven Granvin Bruk AS er ei produksjonsbedrift i divisjonen Wood, med sag-, høvleri- og beis-avdeling, plassert i Granvin i Hardanger. Moelven Granvin Bruk AS har 30 tilsette og omset for 120 millionar.

Søkjer operatør i 50% stilling

Moelven Granvin Bruk AS søkjer operatør i 50% stilling hovudarbeidsstad er sag med arbeid ved våre andre avdelingar ved behov. Me kan tilby arbeidsoppgåver innan produksjon av trelast i eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonar:
• Det er ynskjeleg, men ikkje eit krav, at du har erfaring frå ei produksjonsbedrift
• Trelast og generell datakunnskap er ein fordel

Personlege eigenskapar:
• Vera påliteleg og ha vilje til å stå på i ein fleksibel organisasjon
• Godt humør og evne til å påverka ditt nære arbeidsmiljø og kontaktflate, med positive og inspirerande haldningar
• Personlege eigenskapar vil verta vektlagde
• Beherska norsk skriftleg og munnleg
• Kveldsskift må påreknast

Me kan tilby:
• Eit aktivt og godt arbeidsmiljø
• Konkurransedyktig løn
• Gode forsikringsordningar
• Gode pensjonsordningar

For spørsmål ta kontakt med dritsleiar sag Knut Såkvitne på e-post knut.sakvitne@moelven.no eller tlf. 959 04 710

Søknadsfrist er 22. november

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater