Detaljer


Operativ analytiker innen kontraproliferasjon

Hvis du har interesse for å forebygge spredning av masseødeleggelsesvåpen og eksportkontroll, så bør du lese videre!
 
Hvis du har interesse for operativ analyse, så bør du lese videre!
 
Seksjon for statlige aktører i PST har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i Norge. Seksjonen har nå en ledig stilling som operativ analytiker innen forebygging av spredning av masseødeleggelsesvåpen og eksportkontroll.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsområdet ditt vil være forebygging av spredning av masseødeleggelsesvåpen og eksportkontroll. Du vil delta i sikkerhets- og etterretningsarbeid som har til hensikt å avdekke og forebygge at fremmede stater og organisasjoner tilegner seg masseødeleggelsesvåpen eller utstyr, materiale, teknologi og kunnskap til fremstilling av slike våpen. Som analytiker hos oss vil du inngå i et fagmiljø hvor ditt hovedansvar vil være å strukturere, sammenstille og analysere informasjon som PST har innen fagfeltet. Dette innebærer at du også vil formidle trusselbildet i skriftlige produkter og i muntlige presentasjoner både internt i PST og eksternt.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.
Kvalifikasjoner
Du må ha relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring fra analysearbeid eller med å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen er ønskelig. Gode samarbeidsevner, gode analytiske evner og god vurderingsevne er helt nødvendig i denne stillingen. Søkere må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 
Etterretningsfaglig forståelse i tillegg til kunnskap om arbeidet innen forebygging av spredning av masseødeleggelsesvåpen er en fordel. Videre bør du ha god forståelse for samfunnet rundt deg og ha lyst til å utvikle deg faglig.
Personlige egenskaper

Du er en person som får mennesker rundt deg til å trives, og du må kunne etablere svært gode samarbeidsrelasjoner mellom mennesker og mellom organisasjoner. Videre er du strukturert og utviklingsorientert, og du evner å skape fremdrift i arbeidet ditt og har sterk gjennomføringsevne.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr
Arbeidshverdagen hos oss er utfordrende og spennende. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt kompetente og motiverte medarbeidere som har variert fag- og utdanningsbakgrunn. Kurs og opplæring innen fagområdet vil bli tilbudt. Du vil bidra til å beskytte landet mot de mest alvorlige truslene innenfor et spennende fagfelt.
 
Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 535.200-670.100 (lønnstrinn 60-72) i stilling som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.