Ledig stilling

Skatteetaten

Ønsker du å påvirke sikkerheten til Skatteetaten?

Direktorater og tilsynsorgan

Nå har du muligheten til å påvirke hvordan Skatteetaten sikrer informasjon, lokasjoner og ansatte, og jobbe med spennende oppgaver i en virksomhet med et stort sikkerhetsmiljø. Du inngår i teamet for forebyggende sikkerhet og internkontroll. Vi jobber med styring og koordinering av etatens forebyggende sikkerhet, samt rådgiving, opplæring og bevisstgjøring innenfor temaet. I tillegg utfører vi intern kontroll for å sikre at krav som er satt i etatens system for sikkerhetsstyring blir ivaretatt.

Du vil i hovedsak jobbe mot styring og rådgiving av forebyggende sikkerhet, og være med på beslutninger rundt prioriteringer og retning Skatteetaten skal jobbe i, for å sikre at vi kan levere på vårt samfunnsoppdrag.

Kvalifikasjoner:

Du har forståelse og erfaring med å inkludere forebyggende sikkerhet inn i virksomhetsprosesser, utviklingsprosjekter og arbeidsmetodikk. Du har erfaring som prosjektleder, og har god kjennskap til sikkerhetsarbeid, både i den digitale og fysiske verden. Har du i tillegg teknologisk/IT bakgrunn er det nyttig, da mange av etatens prosjekter er rettet mot digitalisering.

I tillegg har du

  • høyrere utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
  • erfaring med både resultat- og prosessdrevet arbeid med leveranser, fra større virksomheter
  • fordel med erfaring med strategisk rådgivning og arbeid mot toppledelse med å løfte sikkerhet og utvikling inn i den strategiske styringen av virksomheten
  • fordel med erfaring med organisasjonsutvikling, endringsledelse og/eller styring av digitalisering og smidig produktutvikling i større virksomheter

Du kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG i henhold til sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper:

Du setter deg raskt inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger, og evner å se behov på tvers av ulike brukergrupper.

Du

  • har gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt på tvers av fagområder
  • tar initiativ og er løsningsorientert
  • er strukturert og analytisk
  • har god gjennomslagskraft og god evne til å prioritere

Vi tilbyr:

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.
 
Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som seniorrådgiver eller senioringeniør, med en årslønn mellom 800 000 og 900 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.

Synes du dette virker spennende eller er det noe du lurer på etter å ha lest denne annonsen? Trenger du mer informasjon om stillingen eller om oss? Da er det bare å ringe sikkerhetsdirektør Ragna Fossen på telefon 93412856 - jeg gleder meg til å prate med deg!


Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.