Ledig stilling

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Ønsker du å lede PSTs åpne nettinnhenting?

Politi

Avdelingen for taktisk og teknisk innhenting henter inn informasjon slik at PST er i stand til å ta de riktige vurderingene som gjelder landets sikkerhet. I et digitalisert samfunn er det helt avgjørende at PST har evne og kapasitet til å hente inn informasjon fra ulike plattformer på internett. For å få til dette trenger vi dyktige medarbeidere med på laget.

Vi søker nå etter deg som motiveres av PSTs samfunnsoppdrag, og som ønsker en arbeidshverdag hvor det er nettopp ditt bidrag som kan utgjøre en forskjell. Er du en dyktig og relasjonsskapende leder med kunnskap om og interesse for teknologi og sosiale medier, er du kanskje nettopp den personen vi ser etter.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen journalistikk, etterretning, politi, Forsvaret, samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende relevant utdanning.Du må ha generell teknologisk interesse, herunder god kjennskap til SOME og andre nettbaserte fora som til enhver tid er aktuelle i PSTs portefølje.

Det er et krav om personalledererfaring og ønskelig med lederutdanning.

Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er empatisk, lyttende og inkluderende, og som evner å skape tillit. Du utøver synlig og tydelig lederskap og motiveres av å støtte og utvikle dine medarbeidere. Som leder er du kreativ og nysgjerrig med ambisjoner for avsnittet. Du er trygg, tør å utfordre og har høy personlig og faglig integritet.
Videre er du strukturert, har gjennomføringsevne og ambisjoner for faget og avsnittet du leder.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende, viktig og motiverende samfunnsoppdrag. Vi tilbyr en utfordrende lederstilling med spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver der du og dine medarbeidere utgjør en forskjell.
Som avsnittsleder vil du bli del av et godt og inkluderende arbeidsmiljø kjennetegnet av høy kompetanse, variert fagbakgrunn og sterkt engasjement for fagfeltet.

Stillingen inngår i seksjonens ledergruppe, og du vil kunne påvirke PSTs videre utvikling og retning.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 746 900-911 700 (ltr. 76-83) som seniorrådgiver (SKO 1364). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Ansatte i PST har fleksitid, sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess
Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.